Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-216/21
Gemenskapsrättsliga principer
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”
Domstolen - Första avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-234/21
Tillnärming av lagstiftning
Défense Active des Amateurs d’Armes m.fl.
Domstolen - Stora avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-461/21
Skatterätt
Cartrans Preda
Domstolen - Tredje avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pitruzzella
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-590/21
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Charles Taylor Adjusting
Domstolen - Tredje avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Richard de la Tour
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-601/21
kommissionen / Polen
Domstolen - Första avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
Förenade mål C-701/21 P
C-739/21 P
Statligt stöd
Mytilinaios / DEI och kommissionen
kommissionen / DEI
Domstolen - Fjärde avdelningen
EL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-803/21 P
Ekonomisk politik
Versobank / BCE
Domstolen - Första avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-822/21
Tillnärming av lagstiftning
Lettland / Suède (Systèmes de garantie des dépôts)
Domstolen - Första avdelningen
SV Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Richard de la Tour
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-832/21
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Beverage City Polska
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Richard de la Tour
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-15/22
Yttre förbindelser
Finanzamt G (Projets d’aide au développement)
Domstolen - Femte avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-128/22
Unionsmedborgarskap
NORDIC INFO
Domstolen - Stora avdelningen
NL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-135/22 P
Breyer / REA
Domstolen - Tionde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-162/22
Tillnärming av lagstiftning
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Domstolen - Första avdelningen
LT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-167/22
Transport
kommissionen / Danemark (Durée maximale de stationnement)
Domstolen - Andra avdelningen
DA Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-169/22
Jordbruk
Groenland Poultry
Domstolen - Sjätte avdelningen
RO Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-197/22
kommissionen / Italie (Valeurs limites – Arsenic och fluorures)
Domstolen - Tionde avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-209/22
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit (Fouille corporelle)
Domstolen - Fjärde avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Pikamäe
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-216/22
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d’une demande ultérieure)
Domstolen - Stora avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-226/22
Frihet att tillhandahålla tjänster
Nexive Commerce m.fl.
Domstolen - Femte avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/09/2023
09:30
Muntlig förhandling
C-277/22
Energipolitik
Global NRG
Domstolen - Åttonde avdelningen
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Ansökan (EUT) HTML / PDF
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-291/22 P
D & A Pharma / kommissionen och EMA
Domstolen - Fjärde avdelningen
FR Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Medina
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-303/22
CROSS Zlín
Domstolen - Fjärde avdelningen
CS Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-314/22
Skatterätt
Consortium Remi Group
Domstolen - Tionde avdelningen
BG Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-323/22
Skatterätt
KRI
Domstolen - Tionde avdelningen
IT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Campos Sánchez-Bordona
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-361/22
Immateriella rättigheter
Inditex
Domstolen - Fjärde avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-371/22
Energipolitik
G (Frais de résiliation anticipée)
Domstolen - Femte avdelningen
PL Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Rantos
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-384/22
kommissionen / Espagne (Protection contre les rayonnements ionisants)
Domstolen - Tionde avdelningen
ES Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Ćapeta
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-433/22
Skatterätt
HPA - Construções
Domstolen - Åttonde avdelningen
PT Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Kokott
torsdag 07/09/2023
09:30
Dom
C-453/22
Skatterätt
Schütte
Domstolen - Åttonde avdelningen
DE Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Szpunar
torsdag 07/09/2023
09:30
Föredragningar av förslag till avgörande
C-517/22 P
Handelspolitik
Eurobolt m.fl. / kommissionen och Stafa Group
Domstolen - Tredje avdelningen
EN Förhandlingssal III - Plan 6
Ansökan (EUT) HTML / PDF
Generaladvokat: Emiliou