Förhandlingskalender
Kalendern är endast vägledande och publiceras med förbehåll för eventuella ändringar.
Sortera efter : datum | domstol | sal
Datum Mål Rättegångsspråk Sal
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-664/14
Statligt stöd
Belgien / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen i utökad sammansättning
FR Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-280/17
GE.CO.P. / kommissionen
Tribunalen - Tredje avdelningen
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-378/17
Immaterialrätt
La Zaragozana / EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-471/17
Immaterialrätt
Edison / EUIPO (EDISON)
Tribunalen - Tredje avdelningen
IT Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Muntlig förhandling
T-562/17
Immaterialrätt
dm-drogerie markt / EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Tribunalen - Tredje avdelningen
EN Gröna rummet
Ansökan (EUT) HTML / PDF