Stáže

Všeobecné informace

Soudní dvůr Evropské unie nabízí každý rok omezený počet placených stáží na dobu pěti měsíců. Stáže probíhají především u ředitelství pro právní překlady, Ředitelství pro výzkum a dokumentaci, Ředitelství pro komunikace, Ředitelství protokolu a návštěv, u právního poradce pro administrativní záležitosti, v kanceláři Tribunálu a u Ředitelství tlumočnické služby (pokud jde o podmínky tlumočnických stáží, viz níže).

Existují dvě období stáží:

– od 1. března do 31. července (přihlášku je třeba podat vždy od 1. července do 15. září)- od 1. října do 28. února (přihlášku je třeba podat vždy od 1. února do 15. dubna).

Žadatelé, držitelé vysokoškolského diplomu v oboru právo nebo politické vědy (hlavní obor právo) nebo, pokud jde o stáže na Ředitelství tlumočnické služby, držitelé diplomu konferenčního tlumočníka, musí podat kandidaturu prostřednictvím aplikace EU CV Online v uvedených lhůtách.

Stipendium činí 1120,- EUR čistého měsíčně.

Ze služebních důvodů je žádoucí dobrá znalost francouzského jazyka.

 

Tlumočnické stáže, jejichž délka je deset až dvanáct týdnů, jsou určeny v první řadě pro mladé absolventy studia v oboru konferenčního tlumočení, jejichž jazyková kombinace je zajímavá pro Ředitelství tlumočnické služby. Cílem je umožnit  mladým tlumočníkům, aby se pod vedením zkušenějších kolegů zdokonalili v tlumočení zejména v právní oblasti, přičemž tato práce zahrnuje i přípravu podkladů, terminologické rešerše a praktická cvičení v „němé kabině". Požaduje se znalost čtené francouzštiny. Upozorňujeme na to, že během soudních prázdnin se jednání nekonají.