Harjoittelu

Yleistä

Euroopan unionin tuomioistuin järjestää vuosittain tietyn määrän palkallisia, enintään viisi kuukautta kestäviä harjoitteluja. Paikkoja on etenkin oikeudellisen kääntämisen osastolla, tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla, tiedotusosastolla, protokolla ja vierailut ‑osastolla, hallintoasioiden oikeudellisen neuvonantajan yhteydessä, unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamossa ja tulkkausosastolla (tulkkausharjoittelusta lisätietoja alla).

Harjoittelujaksoja on kaksi:

–          1.3.–31.7. (hakemukset on jätettävä 1.7.–15.9.)

–          1.10.–28.2. (hakemukset on jätettävä 1.2.–15.4.)

Hakijoilla on oltava joko oikeustieteellinen tai valtiotieteellinen (pääaineena oikeustiede) yliopistotutkinto. Tulkkausosaston harjoittelijoilta edellytetään konferenssitulkin tutkintoa. Hakemukset on jätettävä EU CV Online -sovelluksella määräajassa.

Harjoittelusta maksettava nettokorvaus on 1.120 € euroa kuukaudessa.

Tehtävien luonteen vuoksi hakijoilta toivotaan hyvää ranskan kielen taitoa.

 


 

Tulkkausharjoittelu kestää 10-12 viikkoa. Se on suunnattu ensisijaisesti vastavalmistuneille konferenssitulkeille, joiden kieliyhdistelmästä on hyötyä tulkkausosastolle. Tavoitteena on tarjota aloitteleville tulkeille mahdollisuus kehittyä ammatissa ja etenkin oikeustulkkauksessa. Harjoitteluun kuuluu sekä asiakirjoihin perehtymistä ja termiselvityksiä että käytännön harjoituksia mykkäkopissa. Hakijoilta edellytetään kirjoitetun ranskan kielen ymmärtämistä. Istuntoja ei järjestetä toimielimen lomakausina.