Tréimhsí oiliúna

Eolas ginearálta

Cuireann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh líon teoranta de thréimhsí oiliúna íoctha ar fáil gach bliain i ndlísheomraí Chomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh agus i seirbhísí na Cúirte.

Is trí mhí ar a laghad agus cúig mhí ar a mhéad a mhaireann tréimhsí oiliúna i ndlísheomraí chomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh.  Tosaíonn siad, laistigh den dá thréimhse a luaitear thíos, ar an gcéad lá nó ar an séú lá déag den mhí.  Maireann na tréimhsí oiliúna i seirbhísí na Cúirte ar feadh cúig mhí agus tosaíonn siad ar an gcéad lá den chéad mhí den dá thréimhse a luaitear thíos.

Déantar tréimhsí oiliúna i seirbhísí na Cúirte go príomha i Stiúrthóireacht an Aistriúcháin Dlí, sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus um Dhoiciméadú, i Stiúrthóireacht na Cumarsáide, sa  Stiúrthóireacht um Prótacal agus Cuairteanna, leis an gComhairleoir Dlí um Ghnóthaí Riaracháin, i gClárlann na Cúirte agus i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta (féach thíos na rialacha mionsonraithe a bhaineann leis na tréimhse oiliúna i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta ).

Tá dhá thréimhse oiliúna ann:

- ón 1 Márta go dtí an 31 Iúil (iarratais le cur isteach idir an 1 Iúil agus an 15 Meán Fómhair gach bliain);

- ón 16 Meán Fómhair go dtí deireadh mhí Feabhra le haghaidh tréimhsí oiliúna sna dlísheomraí agus ón 1 Deireadh Fómhair go dtí deireadh mhí Feabhra le haghaidh tréimhsí oiliúna sna seirbhísí (iarratais le cur isteach idir an 1 Feabhra go dtí an 15 Aibreán gach bliain).

Ní mór d’iarrthóirí a bhfuil céim ollscoile acu sa dlí, san eolaíocht pholaitiúil nó san eacnamaíocht nó i réimse gaolmhar, nó, le haghaidh tréimhse oiliúna i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta, dioplóma ateangaire comhdhála, a n-iarratas a chur isteach ar EU CV Online laistigh de na spriocdhátaí a leagtar síos. Ní mór sáreolas a bheith ag iarrthóirí ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas maith ar theanga oifigiúil eile.  Ar chúiseanna seirbhíse, tá sé inmhianaithe eolas maith a bheith ag iarrthóirí ar an bhFraincis.

Ní mór nach mbeidh  tréimhse oiliúna n (íoctha nó neamhíoctha) déanta ag iarrthóirí cheana féin in institiúid nó comhlacht eile de chuid an Aontais Eorpaigh.  Is é €1,372 méid na deontais in aghaidh na míosa. 

Níl sé faoi réir an chórais cánach is infheidhme maidir le hoifigigh agus seirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh.  Íoctar ranníocaíocht €150 i leith costais taistil le hoiliúnaithe a bhfuil a n-áit chónaithe suite fad geografach 200 km nó níos mó ó shuíomh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.


Tá na tréimhsí oiliúna i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta, a mhaireann idir deich agus dhá sheachtain déag, dírithe go príomha ar chéimithe óga ateangaireachta comhdhála a bhfuil a gcumas teangacha ina ábhar spéise don stiúrthóireacht sin.  Is é an cuspóir ná ligean d’ateangairí óga leanúint ina bhforbairt san ateangaireacht, go háirithe san ateangaireacht dhlíthiúil, lena n-áirítear ullmhú comhad, obair ar thaighde téarmaíochta agus cleachtaí praiticiúla i 'mboth tostach'.  Tá cumas i leith an Fhraincis a léamh ag teastáil.  Déantar na hiarrthóirí a roghnú uair sa bhliain, thart ar 15 Meán Fómhair, don bhliain bhreithiúnach ar fad (cuirtear iarratais isteach ón 1 Iúil go dtí an 15 Meán Fómhair gach bliain). Tabhair faoi deara nach mbíonn aon éisteachtaí le linn saoire bhreithiúnach.

Ceadaítear le córas eile, faoi choinníollacha áirithe, tairbhe a bhaint as tréimhse oiliúna, nach bhfuil íoctha ag an Institiúid, le dlísheomra de chuid Comhalta, ar thionscnamh an Chomhalta sin, lasmuigh den dá thréimhse oiliúna a shonraítear thuas, agus gan gá le hiarratas a chur isteach trí EU CV Online laistigh de na spriocdhátaí thuasluaite.  Cuirtear na tréimhsí oiliúna sin i gcrích mar chuid de chúrsa oiliúna tosaigh, gairmiúil nó leanúnach nach bhfuil a bhféilire ag teacht leis na tréimhsí oiliúna sin. Don chóras sin, is gá go bhfaighidh na hoiliúnaithe deontas, liúntas nó luach saothair as an tréimhse oiliúna ó fhoinse eile.

 

Tréimhse oiliúna ateangaireachta leis an nGaeilge

Tá CBAE ag tairiscint tréimhse oiliúna dírithe go sonrach ar ateangairí comhdhála cáilithe a bhfuil eolas maith ar an nGaeilge acu idir an 16 Bealtaine agus an 15 Iúil 2022.

Ní mór iarratais a sheoladh, ina mbeidh CV iomlán mar aon le cóipeanna de cháilíochtaí cuí, faoin 18 Márta 2022 chuig

interpretation@curia.europa.eu

Les stages Tréimhsí oiliúna le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh