Vježbenička praksa

Opće informacije

Sud Europske unije svake godine nudi ograničen broj plaćenih vježbeničkih mjesta u trajanju od pet mjeseci. Vježbenička praksa obavlja se poglavito u upravama za pravno prevođenje, Upravi za istraživanje i dokumentaciju, Upravi za komunikaciju, Upravi za protokol i posjete, kod pravnog savjetnika za upravne poslove, u tajništvu Općeg suda i u Upravi za usmeno prevođenje (za pravila koja se tiču vježbeničke prakse iz usmenog prevođenja vidjeti niže).

Dva su razdoblja za obavljanje vježbeničke prakse:

od 1. ožujka do 31. srpnja (prijave se podnose od 1. srpnja do 15. rujna svake godine)

od 1. listopada do 28. veljače (prijave se podnose od 1. veljače do 15. travnja svake godine).

 

Kandidati – nositelji sveučilišne diplome iz prava ili političkih znanosti (pravnog usmjerenja) ili, za vježbeničku praksu u Upravi za usmeno prevođenje, diplome iz konferencijskog prevođenja – moraju podnijeti svoje prijave putem aplikacije EU CV Online u za to predviđenim rokovima.

Stipendija iznosi do 1120,00 eura neto mjesečno.

Za potrebe službe poželjno je dobro poznavanje francuskog jezika.

 

 

Vježbenička praksa iz usmenog prevođenja, u trajanju od deset do dvanaest tjedana, namijenjena je ponajprije nedavno diplomiranim konferencijskim prevoditeljima, čija je jezična kombinacija korisna Upravi za usmeno prevođenje. Cilj je pružiti mladim konferencijskim prevoditeljima stručno vodstvo u njihovu usavršavanju u usmenom prevođenju, posebice pravnom, što obuhvaća pripremu spisa, terminološko istraživanje i praktične vježbe u „nijemim kabinama“. Zahtijeva se pasivno znanje francuskog jezika. Uzmite u obzir da se rasprave ne održavaju za vrijeme sudskih praznika.