Szakmai gyakorlatok

Általános információk

Az Európai Unió Bírósága korlátozott számban minden évben lehetőséget biztosít fizetett szakmai gyakorlatra a Bíróság vagy az Európai Unió Törvényszéke tagjainak kabinetjeiben, illetve a Bíróság szervezeti egységein.

A Bíróság vagy az Európai Unió Törvényszéke tagjainak kabinetjeiben töltött szakmai gyakorlat időtartama legalább három hónap és legfeljebb öt hónap. E szakmai gyakorlat a lentebb említett két időszakon belül a hónap első vagy tizenhatodik napján kezdődik. A Bíróság valamely szervezeti egységénél töltött szakmai gyakorlat időtartama öt hónap; e szakmai gyakorlat a lentebb említett két időszak egyike első hónapjának első napján kezdődik.

A Bíróság szervezeti egységein töltött szakmai gyakorlatot elsősorban a Jogi Szakfordítási Igazgatóságokon, a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságon, a Kommunikációs Igazgatóságon, a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóságon, az igazgatási ügyek jogtanácsosa mellett, a Törvényszék Hivatalánál és a Tolmácsolási Igazgatóságon lehet teljesíteni (a Tolmácsolási Igazgatóságon tölthető szakmai gyakorlat részleteit lásd alább).

A szakmai gyakorlatra két időszakban van lehetőség:

– március 1-jétől július 31-ig (a jelentkezések benyújtásának ideje: minden évben július 1. és szeptember 15. között);

– a kabinetekben töltött szakmai gyakorlatra szeptember 16-tól február végéig, illetve a Bíróság szervezeti egységein töltött szakmai gyakorlatra október 1-jétől február végéig (a jelentkezések benyújtásának ideje: minden évben február 1. és április 15. között).

A pályázóknak jogi, politikatudományi, gazdaságtudományi vagy hasonló szakterületen szerzett egyetemi diplomával, illetve a Tolmácsolási Igazgatóságon meghirdetett szakmai gyakorlatokhoz konferenciatolmácsi oklevéllel kell rendelkezniük, és jelentkezésüket a megadott határidőn belül, az  EU CV Online alkalmazáson keresztül kell benyújtaniuk. A pályázóknak az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismeretével és egy másik hivatalos nyelv jó ismeretével kell rendelkezniük. Munkaszervezési okokból a francia nyelv megfelelő szintű ismerete kívánatos. Nem pályázhat, aki uniós intézménynél vagy szervnél már részt vett (fizetett vagy nem fizetett) szakmai gyakorlaton. Az ösztöndíj összege havi 1372 euró. Ez az összeg nem tartozik az Európai Unió tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó adórendszer hatálya alá. A fizetett szakmai gyakorlaton részt vevő azon gyakornokok, akiknek a lakóhelye az Európai Unió Bíróságának székhelyétől legalább 200 km földrajzi távolságra található, 150 euró utazásiköltség-térítésben részesülnek.


A Tolmácsolási Igazgatóságon tölthető szakmai gyakorlatot, amelynek időtartama tíz héttől tizenkét hétig terjed, elsősorban azoknak a konferenciatolmácsolás területén frissen végzett jelentkezőknek ajánljuk, akiknek a nyelvpárosítása ezen Igazgatóság tevékenysége szempontjából előnyösnek bizonyul. A szakmai gyakorlat célja, hogy a pályakezdő tolmácsok számára lehetővé tegye a szakmai fejlődésük támogatását a tolmácsolás, különösen a jogi tolmácsolás területén, amely egyszerre magában foglalja az ügyiratokból történő felkészülést, a terminológiai kutatómunkát és a „néma tolmácskabinban” végzett gyakorlati feladatokat. Az olvasott francia szöveg megértése szükséges. A jelentkezők közötti kiválasztásra a teljes igazságszolgáltatási év tekintetében évente egyszer, szeptember 15. körül kerül sor (jelentkezés minden év július 1‑jétől szeptember 15‑ig nyújtható be). Tájékoztatásul: a törvénykezési szünet alatt nincsenek tárgyalások.

A különös szabályok bizonyos feltételek mellett lehetővé teszik az intézmény által nem fizetett olyan szakmai gyakorlaton való részvételt is, amelyre valamely tag kabinetjében, e tag kezdeményezésére, a fenti két időszakon kívül kerül sor; ehhez nem szükséges az EU CV Online alkalmazáson keresztül a fenti határidőn belül kérelmet benyújtani. Ilyen szakmai gyakorlat olyan alap-, szak- vagy továbbképzés keretében teljesíthető, amelynek az időbeosztása nem egyeztethető össze a fenti szakmai gyakorlati időszakokkal. Követelmény e különös szabályok alkalmazásához, hogy a gyakornok a szakmai gyakorlat címén valamely más forrásból ösztöndíjban, pénzbeli juttatásban vagy díjazásban részesüljön.