Prakse

Vispārējā informācija

Eiropas Savienības Tiesa ik gadu piedāvā ierobežotu skaitu apmaksātu prakses vietu Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu birojos un Tiesas dienestos uz piecu mēnešu termiņu.

Tiesas dienestos notiekošās prakses ietvaros praktikanti galvenokārt tiek nodarbināti kādā no Juridiskās tulkošanas direkcijām, Pētniecības un dokumentācijas direkcijā, Saziņas direkcijā, Protokola un apmeklējumu direkcijā, pie Administratīvo lietu juridiskā padomnieka, Vispārējās tiesas kancelejā un Mutiskās tulkošanas direkcijā (par prakses kārtību mutiskās tulkošanas jomā skat. norādījumus zemāk).

Ir divi prakses laikposmi:

no 1. marta līdz 31. jūlijam (kandidatūras jāpiesaka katru gadu laikā no 1. jūlija līdz 15. septembrim)

no 16. septembra līdz 15. februārim, ja prakse notiek tiesu locekļu birojos, un no 1. oktobra līdz 28. februārim, ja prakse notiek tiesu dienestos (kandidatūras jāpiesaka katru gadu laikā no 1. februāra līdz 15. aprīlim).

Kandidātiem, kuriem ir augstākās izglītības diploms tiesību zinātnēs vai politikas zinātnēs (primāri, tiesību zinātnēs), vai praksei Mutiskās tulkošanas direkcijā – konferenču tulka diploms, ir jāpieteic savas kandidatūras paredzētajos termiņos, izmantojot lietojumprogrammu  EU CV Online.

Stipendijas neto apmērs ir EUR 1372,00 mēnesī.

Piemaksa par ceļa izdevumiem 150,00€ apmērā tiek maksāta tiem apmaksāto praksi strādājošajiem praktikantiem, kuru dzīvesvieta atrodas 200 km vai lielākā attālumā no Eiropas Savienības Tiesas mītnes vietas.

Darba vajadzībām ir vēlamas labas franču valodas zināšanas.


Desmit līdz divpadsmit nedēļu prakse mutiskās tulkošanas darbā galvenokārt ir domāta konferenču tulka kvalifikāciju nesen ieguvušajiem absolventiem, par kuru valodu kombinācijām ir interese Mutiskās tulkošanas direkcijai. Prakses mērķis ir ļaut jaunajiem mutiskajiem tulkiem speciālistu pārraudzībā pilnveidot mutiskās tulkošanas iemaņas, īpaši juridiskajā tulkošanā, kas ietver lietas materiālu sagatavošanu, pētniecības darbu terminoloģijas jomā, kā arī praktiskos uzdevumus "mēmajā kabīnē". Praktikantiem ir jāprot lasīt franču valodā. Kandidātu atlase notiek reizi gadā, ap 15. septembri, visam tiesu darbības gadam (kandidatūras jāpiesaka laikā no 1. jūlija līdz 15. septembrim). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesas brīvdienu laikā tiesas sēdes nenotiek.