Stages

Algemene informatie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie biedt elk jaar een beperkt aantal betaalde stageplaatsen van vijf maanden aan. De stages vinden hoofdzakelijk plaats bij de directies Vertaling, de directie Onderzoek en Documentatie, directie Communicatie, de directie Protocol en Bezoeken, de Juridisch adviseur administratieve zaken, de Griffie van het Gerecht en de directie Tolken (meer informatie over stages bij de directie Tolken hieronder).

Er zijn twee stageperiodes:

van 1 maart tot en met 31 juli (indiening van sollicitaties tussen 1 juli en 15 september van ieder jaar)

van 1 oktober tot en met 28 februari (indiening van sollicitaties tussen 1 februari en 15 april van ieder jaar)

Kandidaten moeten beschikken over een universitair diploma in de rechten of politieke wetenschappen (hoofdrichting recht) of, voor een stage bij de directie tolken, een diploma conferentietolk. Zij dienen hun sollicitatie binnen de gestelde termijn in te dienen via de applicatie EU CV Onlin

Het bedrag van de beurs bedraagt 1 120,00 EUR netto per maand.

Om praktische redenen is een goede kennis van het Frans gewenst.

 

 

De stages bij de directie tolken, die tien tot twaalf weken duren, zijn in de eerste plaats bedoeld voor recent afgestudeerde conferentietolken met een voor die directie interessante talencombinatie. Ze zijn bedoeld om pas afgestudeerde tolken de gelegenheid te geven hun tolkervaring vooral op juridisch gebied uit te breiden door dossiervoorbereiding, terminologie-onderzoek en praktijkoefeningen in de "stomme cabine". Kennis van het geschreven Frans is vereist. Tijdens de gerechtelijke vakanties zijn er geen zittingen.