Staże

Informacje ogólne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje co roku ograniczoną liczbę odpłatnych staży trwających pięć miesięcy. Staże odbywają się głównie w dyrekcjach tłumaczeń, w dyrekcji badań i dokumentacji, w dyrekcji komunikacji, w dyrekcji ds. protokołu i wizyt, w biurze doradcy prawnego ds. administracyjnych, w sekretariacie Sądu i w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych (co do szczegółowych warunków stażu w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych zob. poniżej).

Staże odbywają się w dwóch terminach:

- w dniach od 1 marca do 31 lipca (zgłoszenia przyjmowane są co roku w dniach od 1 lipca do 15 września);

- w dniach od 1 października do 28 lutego (zgłoszenia przyjmowane są co roku w dniach od 1 lutego do 15 kwietnia).

Kandydaci posiadający dyplom uniwersytecki ukończenia studiów z zakresu prawa lub nauk politycznych (specjalizacja prawo) albo, w przypadku staży w dyrekcji tłumaczeń konferencyjnych, dyplom tłumacza konferencyjnego, składają wnioski zgłoszeniowe przez aplikację EU CV Online w wyznaczonym terminie.

Kwota stypendium wynosi 1120, 00 EUR netto miesięcznie.

Ze względów administracyjnych pożądana jest dobra znajomość języka francuskiego.

 

 

Staże w Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, trwające od dziesięciu do dwunastu tygodni, przeznaczone są w pierwszym rzędzie dla młodych absolwentów studiów bądź podyplomowych kursów tłumaczenia konferencyjnego, których kombinacja językowa jest szczególnie interesująca dla Dyrekcji. Staż daje młodym tłumaczom konferencyjnym możliwość doskonalenia się w sztuce tłumaczenia, w szczególności tłumaczenia prawniczego, pod okiem doświadczonych kolegów. Obejmuje przygotowanie do rozpraw, pracę nad terminologią oraz tłumaczenie w „niemej kabinie". Do jego odbycia potrzebna jest taka znajomość języka francuskiego, która pozwala na czytanie tekstów. Prosimy przy tym pamiętać, że rozprawy nie odbywają się podczas wakacji sądowych.