Stagii

Informații generale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă în fiecare an un număr limitat de stagii remunerate în cadrul cabinetelor membrilor Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene și în cadrul serviciilor Curții.

Stagiile în cadrul cabinetelor membrilor Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene au o durată minimă de trei luni și maximă de cinci luni. Ele încep, în interiorul celor două perioade menționate mai jos, în prima sau în a șaisprezecea zi a lunii. Stagiile în cadrul serviciilor Curții au o durată de cinci luni și încep în prima zi a primei luni din fiecare dintre cele două perioade menționate mai jos.

Stagiile în cadrul serviciilor Curții se efectuează în principal la Direcțiile de traducere juridică, la Direcția cercetare și documentare, la Direcția comunicare, la Direcția protocol și vizite, pe lângă Consilierul juridic pentru probleme administrative, la Grefa Tribunalului și la Direcția de interpretare (în ceea ce privește modalitățile de stagiu la Direcția de interpretare, a se vedea mai jos).

Există două perioade de stagiu:

- de la 1 martie la 31 iulie (depunerea candidaturilor între datele de 1 iulie și 15 septembrie ale fiecărui an);

- de la 16 septembrie la sfârșitul lunii februarie pentru stagiile la cabinete și de la 1 octombrie la sfârșitul lunii februarie pentru stagiile în servicii (depunerea candidaturilor între datele de 1 februarie și 15 aprilie ale fiecărui an).

Candidații, titulari ai unei diplome universitare în drept, în științe politice sau în științe economice ori într‑un domeniu apropiat sau, pentru stagiile la Direcția de interpretare, ai unei diplome de interpret de conferință, trebuie să își introducă candidaturile prin aplicația EU CV Online în termenele prevăzute. Candidații trebuie să cunoască la un nivel aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și să aibă o bună cunoaștere a unei alte limbi oficiale. Pentru motive de serviciu, este de dorit o bună cunoaștere a limbii franceze. Candidații nu trebuie să fi beneficiat deja de un stagiu (remunerat sau nu) într‑o instituție sau într‑un organism al Uniunii Europene. Cuantumul bursei este de 1.372 € pe lună și nu este supus regimului fiscal aplicabil funcționarilor și celorlalți agenți ai Uniunii Europene. O contribuție la cheltuielile de călătorie de 150,00 € se plătește stagiarilor al căror loc de reședință se situează la o distanță geografică de 200 km sau mai mult de sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.


 

Stagiile la Direcția de interpretare, cu o durată cuprinsă între 10 și 12 săptămâni, se adresează în primul rând interpreților de conferință aflați la început de carieră și a căror combinație lingvistică prezintă interes pentru direcția menționată. Obiectivul este de a le oferi acestora posibilitatea de a fi îndrumați în cursul perfecționării profesionale, în ceea ce privește interpretarea juridică mai ales, care presupune atât pregătirea dosarelor și efectuarea de cercetări terminologice, cât și exerciții practice în „cabină închisă". Este necesară înțelegerea în scris a limbii franceze. Selecția candidaților are loc o dată pe an, în jurul datei de 15 septembrie, pentru întregul an judecătoresc (candidaturile se depun în fiecare an între 1 iulie și 15 septembrie). A se avea în vedere faptul că în cursul vacanțelor judecătorești nu au loc ședințe de judecată.

Un regim derogatoriu permite, în anumite condiții, să se beneficieze de un stagiu, neremunerat de instituție, în cadrul cabinetului unui membru, la inițiativa acestuia, în afara celor două perioade de stagiu indicate mai sus și fără a fi necesară introducerea unei cereri prin aplicația EU CV Online în termenele menționate anterior. Aceste stagii se efectuează în cadrul unui parcurs de formare inițială, profesională sau continuă al cărei calendar este incompatibil cu perioadele de stagiu menționate. Aplicarea acestui regim impune ca stagiarii să perceapă din altă sursă o bursă, o alocație sau o remunerație pentru stagiu.

Les stages  Stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene