Stagii

Informații generale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă în fiecare an un număr limitat de stagii remunerate în cadrul cabinetelor membrilor Curții de Justiție și ai Tribunalului Uniunii Europene și în cadrul serviciilor Curții, pe o durată de cinci luni.

Stagiile în cadrul serviciilor Curții se efectuează în principal la Direcțiile de traducere juridică, la Direcția cercetare și documentare, la Direcția comunicare, la Direcția protocol și vizite, pe lângă Consilierul juridic pentru probleme administrative, la Grefa Tribunalului și la Direcția de interpretare (în ceea ce privește stagiile la Direcția de interpretare, a se vedea mai jos).

Există două perioade de stagiu:

- de la 1 martie la 31 iulie (depunerea candidaturilor între datele de 1 iulie și 30 septembrie ale fiecărui an)
- de la 16 septembrie la 15 februarie pentru stagiile la cabinete și de la 1 octombrie la 28 februarie pentru stagiile în servicii (depunerea candidaturilor între datele de 1 februarie și 30 aprilie ale fiecărui an).

Candidații, titulari ai unei diplome universitare în drept sau în științe politice (cu specializare în drept) sau, pentru stagiile la Direcția interpretare, ai unei diplome de interpret de conferință, trebuie să își introducă candidaturile prin aplicația EU CV Online în termenele prevăzute.

Cuantumul bursei este de 1.372,00 € net pe lună.

O contribuție la cheltuielile de călătorie de 150,00€ se plătește stagiarilor remunerați al căror loc de reședință se situează la o distanță geografică de 200 km sau mai mult de sediul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Având în vedere natura serviciului, o bună cunoaștere a limbii franceze este de dorit.


Stagiile la Direcția de interpretare, cu o durată cuprinsă între 10 și 12 săptămâni, se adresează în primul rând interpreților de conferință aflați la început de carieră și a căror combinație lingvistică prezintă interes pentru Direcția de interpretare. Obiectivul este de a le oferi acestora posibilitatea de a fi îndrumați în cursul perfecționării profesionale, în ceea ce privește interpretarea juridică mai ales, care presupune atât pregătirea dosarelor și efectuarea de cercetări terminologice, cât și exerciții practice în „cabină închisă". Este necesară cunoașterea limbii franceze. Selecția candidaților are loc o dată pe an, în jurul datei de 15 septembrie, pentru întregul an judecătoresc (candidaturile se depun în fiecare an între 1 iulie și 15 septembrie). A se avea în vedere faptul că în cursul vacanțelor judecătorești nu au loc ședințe de judecată.