Praktik

Allmän information

Europeiska unionens domstol erbjuder varje år ett begränsat antal avlönade praktikplatser. Praktiken pågår i fem månader. Praktikplatser erbjuds i första hand vid direktoraten för juridisk översättning, direktoratet för forskning och dokumentation, direktoratet för kommunikation, direktoratet för protokollet och besök, hos den juridiske rådgivaren i administrativa frågor samt vid tribunalens kansli och direktoratet för tolkning (för närmare information om tolkpraktik, se nedan).

Det finns två praktikperioder:

- 1 mars–31 juli (ansökningsperiod mellan den 1 juli och den 15 september varje år)
- 1 oktober– 28 februari (ansökningsperiod mellan den 1 februari och den 15 april varje år).

Den som ansöker om praktik ska inneha en jur. kand.-/juristexamen eller en pol. mag.-examen (med juridisk huvudinriktning) eller, för praktik vid tolkningsdirektoratet, en examen för konferenstolkar. Ansökan ska göras online via EU CV Online inom de angivna fristerna.

Stipendiebeloppet (netto) uppgår till 1 120,00 euro per månad.

Med hänsyn till domstolens arbetsmetoder är det önskvärt att sökanden har goda kunskaper i franska.

 

 

Praktik på tolkningsdirektoratet erbjuds för en tid av tio till tolv veckor och platser erbjuds i första hand nyutexaminerade konferenstolkar med en språkkombination som är av intresse för tolkningsdirektoratet. Syftet är att hjälpa unga tolkar att förbättra sin tolkningsteknik, i synnerhet på det rättsliga området. Arbetet består av en förberedande fas, terminologisökning och praktisk övning i ljudisolerade tolkbås. Kunskaper i skriven franska är ett krav. Observera att inga förhandlingar hålls under rättsferier.