Generaldirektoratet for Flersprogethed

»Domstolen opretter en sprogtjeneste bestående af særligt kvalificerede medarbejdere, som godtgør at have en fyldestgørende juridisk uddannelse og et grundigt kendskab til flere af Domstolens officielle sprog.« (procesreglementets artikel 42).

Den omstændighed, at Generaldirektoratet for Flersprogethed er institutionens største tjenestegren, er udtryk for, at Domstolen tillægger det sproglige spørgsmål stor vægt.

Generaldirektoratet består af Direktoratet for Tolkning og direktoraterne A og B for juridisk oversættelse. De tværgående opgaver, der skal udføres i tjenesten, forestås af funktionelle kontorer. De er under generaldirektørens direkte ansvar.

Mere om: