Többnyelvűség Főigazgatóság

„A Bíróság nyelvi szolgálatot hoz létre, amelynek tagjai megfelelő jogi képzettséggel és a Bíróság több hivatalos nyelvének alapos ismeretével rendelkező szakértők." (az eljárási szabályzat 42. cikke)

A nyelvi kérdések Bíróságon belüli fontosságát tükrözi, hogy a Többnyelvűség Főigazgatóság az intézmény legnagyobb szervezeti egysége.

E főigazgatóság a Tolmácsolási Igazgatóságból, valamint a Jogi Szakfordítási A és B Igazgatóságból áll. A szolgálat egésze számára szükséges átfogó feladatokat funkcionális egységek végzik. E funkcionális egységek a főigazgató közvetlen felügyelete alatt működnek.

További információk: