Daugiakalbystės generalinis direktoratas

„Teismas iš tinkamą teisinį išsilavinimą turinčių ekspertų, gerai mokančių kelias oficialiąsias Teismo kalbas, suformuoja vertimų tarnybą" (Procedūros reglamento 42 straipsnis).

Atspindint kalbų klausimo svarbą Teisingumo Teismui, Daugiakalbystės generalinis direktoratas yra didžiausia institucijos tarnyba.

Generalinį direktoratą sudaro Vertimo žodžiu direktoratas ir Teisinio vertimo raštu A ir B direktoratai. Funkciniai skyriai atlieka visos tarnybos darbui reikalingas horizontaliąsias užduotis. Jiems tiesiogiai vadovauja generalinis direktorius.

Daugiau informacijos: