Daudzvalodības ģenerāldirekcija

"Tiesa izveido tulkošanas dienestu, kurā nodarbina ekspertus ar atbilstošām zināšanām tiesību jomā un ļoti labām vairāku Eiropas Savienības oficiālo valodu zināšanām" (Tiesas Reglamenta 42. pants).

Atspoguļojot to, cik svarīgs Tiesai ir valodu jautājums, Daudzvalodības ģenerāldirekcija ir lielākais iestādes dienests.

Šo ģenerāldirekciju veido Mutiskās tulkošanas direkcija un Juridiskās tulkošanas A un B direkcija. Funkcionālās nodaļas pilda transversālus uzdevumus, kas nepieciešami visam dienestam. Tās ir ģenerāldirektora tiešā pakļautībā.

Papildu informācijai skat.: