Dyrekcja Generalna ds. Wielojęzyczności

Trybunał ustanawia służbę tłumaczeniową, w skład której wchodzą eksperci posiadający odpowiednie wykształcenie prawnicze i gruntowną znajomość kilku języków urzędowych Trybunału"(art. 42 regulaminu Trybunału).

Biorąc pod uwagę znaczenie kwestii językowej dla Trybunału, Dyrekcja Generalna ds. Wielojęzyczności jest największą służbą tej instytucji.

Dyrekcja Generalna składa się z Dyrekcji ds. Tłumaczeń Konferencyjnych i Dyrekcji A i B Tłumaczeń Prawniczych. Wydziały funkcjonalne są odpowiedzialne za zadania przekrojowe niezbędne dla całej służby. Podlegają one bezpośrednio dyrektorowi generalnemu.

Więcej informacji: