Direktoraterne for Juridisk Oversættelse

Den juridiske oversættelsestjeneste, der bistår begge retsinstanser (Domstolen og Retten), består af to direktorater, og sprogkontorerne er fordelt mellem dem. Direktørerne leder 23 sprogkontorers arbejde (et for hvert af sprogene: bulgarsk, spansk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, engelsk, fransk, kroatisk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk og svensk).

Domstolens oversættelser foretages på grundlag af en bindende sprogordning og omfatter sprogkombinationerne mellem Den Europæiske Unions officielle sprog. Antallet af sider, der skal oversættes, overstiger i øjeblikket 1 100 000 sider om året.

De tekster, der skal oversættes, er komplicerede, juridiske tekster. Med henblik på udførelsen af denne opgave beskæftiger tjenesten udelukkende jurister, der har fuldført en komplet juridisk uddannelse, og som har et indgående kendskab til mindst to andre sprog ud over sit modersmål.

Mere om: