Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης

Η υπηρεσία νομικής μετάφρασης, κοινή για τα δύο δικαιοδοτικά όργανα (Δικαστήριο και Γενικό Δικαστήριο), αποτελείται από δύο Διευθύνσεις, μεταξύ των οποίων κατανέμονται τα γλωσσικά τμήματα. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη των 23 γλωσσικών τμημάτων (βουλγαρικού, ισπανικού, τσεχικού, δανικού, γερμανικού, εσθονικού, ελληνικού, αγγλικού, γαλλικού, κροατικού, ιταλικού, λετονικού, λιθουανικού, ουγγρικού, μαλτέζικου, ολλανδικού, πολωνικού, πορτογαλικού, ρουμανικού, σλοβακικού, σλοβενικού, φινλανδικού και σουηδικού).

Οι μεταφράσεις του Δικαστηρίου πραγματοποιούνται βάσει ενός υποχρεωτικού γλωσσικού καθεστώτος και περιλαμβάνουν όλους τους συνδυασμούς των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όγκος των προς μετάφραση σελίδων υπερβαίνει επί του παρόντος τις 1 100 000 σελίδες ετησίως.

Τα προς μετάφραση κείμενα είναι εξ ολοκλήρου νομικά κείμενα όλως τεχνικού χαρακτήρα. Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, η υπηρεσία προσλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο νομικούς οι οποίοι διαθέτουν πλήρη νομική κατάρτιση καθώς και άρτια γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών πλην της μητρικής τους.

Περισσότερες πληροφορίες: