Kirjaliku õigustõlke direktoraadid

Kahe kohtuinstantsi (Euroopa Kohtu ja Üldkohtu) ühine kirjaliku õigustõlke teenistus koosneb kahest direktoraadist, kuhu kuuluvad keeleosakonnad. Direktorid vastutavad 23 keeleosakonna (bulgaaria, hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, horvaatia, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keel) töö eest.

Euroopa Kohtu tõlked põhinevad kohustuslikul keelekasutuse korral ja katavad kõiki Euroopa Liidu ametlike keelte kombinatsioone. Tõlkimisele kuuluvate lehekülgede arv on praegusel ajal rohkem kui 1 100 000 lehekülge aastas.

Tõlgitavad tekstid on kõik väga spetsiifilised juriidilised tekstid. Selle ülesande teostamiseks võetakse teenistusse üksnes täiemahulise juriidilise kõrghariduse omandanud juriste, kes valdavad lisaks emakeelele veel vähemalt kahte teist keelt kõrgtasemel.

Lisateave: