Oikeudellisen kääntämisen osasto

Euroopan unionin kahden tuomioistuimen (unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin) yhteinen oikeudellisen kääntämisen palvelu on järjestetty kahdeksi osastoksi, joihin käännösyksiköt on jaettu. Näiden osastojen johtajien alaisuudessa toimii 23 kieliyksikköä (bulgaria, englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro).

Tuomioistuimen käännökset laaditaan pakollisen kielijärjestelmän puitteissa kaikista Euroopan unionin virallisten kielten muodostamista kielipareista. Käännettävä sivumäärä on tällä hetkellä yli 1 100 000 sivua vuodessa.

Kaikki käännettävät tekstit ovat oikeudellisia asiakirjoja ja luonteeltaan erittäin teknisiä. Tätä haastavaa tehtävää varten osaston palveluksessa on ainoastaan juristeja, joilla on oikeudellinen loppututkinto ja perusteellinen tuntemus äidinkielensä lisäksi ainakin kahdesta muusta kielestä.

Lisätietoja: