Jogi Szakfordítási Igazgatóságok

A jogi szakfordítási szolgálat, amely a két igazságszolgáltatási fórum (a Bíróság és a Törvényszék) közös szervezeti egysége, két igazgatóságot foglal magába, és e két igazgatóság között oszlanak meg az alájuk rendelt nyelvi egységek. Az igazgatók fogják össze a 23 nyelvi egység (bolgár, spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, horvát, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, finn és svéd) munkáját.

A Bíróságon a fordítás a kötelező nyelvhasználati rendszer szabályai alapján történik, és lefedi az Európai Unió hivatalos nyelveinek valamennyi kombinációs lehetőségét. A lefordítandó oldalak száma jelenleg meghaladja az évi 1 100 000-et.

A fordítandó dokumentumok mind összetett jogi szakszövegek. E szövegek lefordítása érdekében e szervezeti egység kizárólag jogi diplomával rendelkező szakembereket alkalmaz, akik anyanyelvükön kívül legalább két másik nyelv magas szintű ismeretével rendelkeznek.

További információk: