Dyrekcje ds. Tłumaczeń Prawniczych

Służba tłumaczeń prawniczych, wspólna dla obu instancji sądowych (Trybunału Sprawiedliwości i Sądu), składa się z dwóch dyrekcji, między które rozdzielono wydziały językowe. Dyrektorzy zajmują się organizacją pracy w 23 wydziałach językowych (języki: bułgarski, hiszpański, czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, francuski, chorwacki, włoski, łotewski, litewski, węgierski, maltański, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński i szwedzki).

Tłumaczenia Trybunału są sporządzane zgodnie z obowiązkowymi ustaleniami językowymi i obejmują wszystkie kombinacje języków urzędowych Unii Europejskiej. Liczba stron do przetłumaczenia przekracza obecnie 1 100 000 stron rocznie.

Teksty do tłumaczenia są w całości wysoce technicznymi tekstami prawniczymi. Do realizacji tego zadania służba zatrudnia wyłącznie prawników posiadających pełne wykształcenie prawnicze, a także gruntowną znajomość co najmniej dwóch języków innych niż ich język ojczysty.

Wiecej informacji: