Direktorata za pravno prevajanje

Službo za pravno prevajanje, ki je skupna obema sodiščema (Sodišču in Splošnemu sodišču), sestavljata dva direktorata, v katera so razvrščeni jezikovni oddelki. Direktorja usklajujeta delo 23 jezikovnih oddelkov (za angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, hrvaški, italijanski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski jezik).

Prevodi Sodišča temeljijo na obvezni jezikovni ureditvi in vključujejo vse kombinacije uradnih jezikov Evropske unije. Obseg strani, ki se prevajajo, trenutno presega 1.100.000 strani na leto.

Vsa besedila, ki se prevajajo, so pravna in zelo tehnična. Za izpolnjevanje te naloge služba zaposluje samo pravnike s končano pravno izobrazbo in poglobljenim znanjem najmanj dveh jezikov poleg maternega.

Več informacij: