Ετήσιες εκθέσεις
         
Δικαιοδοτικό έργο   Ανασκόπηση του έτους   Έκθεση διαχείρισης
         
2020 pixel-gold3   pixel-gold3  

Rapport annuel 2020. Activité judiciaire

Πλήρες κείμενο

Rapport annuel 2020. Panorama de l'année

Πλήρες κείμενο

Rapport de gestion 2020

Version française

English version
         
2019 pixel-gold3   pixel-gold3  

RA 2019 judiciaire

Πλήρες κείμενο

RA 2019 panorama

Πλήρες κείμενο

RA 2019 gestion

Version française

English version

         
2018         
 RA 2018 for INTERNET Πλήρες κείμενο  PANORANA 2018 for INTERNET Πλήρες κείμενο

raG 2018 for internet Version française

English version

         
2017
pixel-gold3
 
pixel-gold3
 
ra activite judiciaire2017 Πλήρες κείμενο ra panorama 2017 Πλήρες κείμενο ra gestion 2017 Version française

English version

     
2016
pixel-gold3
 
pixel-gold3
 
RA-judiciaire 2016 Πλήρες κείμενο RA-panorama 2016 Πλήρες κείμενο RA-gestion 2016 Version française

English version

     
2015        
RA-judiciaire Πλήρες κείμενο pixel-gold3 RA-panorama Πλήρες κείμενο pixel-gold3 RA-gestion Version française

English version


 

brique

icon cover 2014

Πλήρες κείμενο

 

brique

icon cover 2013

Πλήρες κείμενο

 

brique

icon cover 2012

Πλήρες κείμενο

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Γενικού Δικαστηρίου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

πλήρες κείμενο 11,8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Γενικού Δικαστηρίου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

πλήρες κείμενο 5,8M

 

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Γενικού Δικαστηρίου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

 

brique

2008_couv

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

 

brique

2007_couv

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

 

brique

2006_couv

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

 

brique

2005_couv

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

- H δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

 

brique

2004_couv

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

 

brique

2003_couv

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου , Β. Σκουρή

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

 

brique

2002

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου G. C. Rodríguez Iglesias

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

 

brique

2001

- Πρόλογος, από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου G. C. Rodríguez Iglesias

- Η δραστηριότητα του Δικαστηρίου

- Αναλυτικός πίνακας των αποφάσεων του Δικαστηρίου

- Πίνακας των λοιπών αποφάσεων του Δικαστηρίου που δημοσιεύτηκαν στο Δελτίο Δραστηριοτήτων

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Η δραστηριότητα του Πρωτοδικείου

- Αναλυτικός πίνακας των αποφάσεων του Πρωτοδικείου

- Πίνακας των λοιπών αποφάσεων του Πρωτοδικείου που δημοσιεύτηκαν στο Δελτίο Δραστηριοτήτων

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

 

brique

2000
1999
1998

Αποσπάσματα της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων για τα έτη 1998, 1999 και 2000 διατίθενται μόνο στα
γαλλικά και αγγλικά.

 

brique

1997couv RA1997

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

- Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

 

Πλήρες κείμενο

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer