Veřejné zakázky

Probíhající výběrová řízení

Výběrová řízení ve fázi hodnocení / Uzavřená výběrová řízení

Generální ředitelství pro mnohojazyčnost - Externí spolupracovníci

Předchozí oznámení v případě veřejných zakázek mezi 15.000,01€ a finančními limity podle směrnice o veřejných zakázkách 2014/24/EU

Roční seznam veřejných zakázek [čl. 124 odst. 3 písm. a) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Roční seznam veřejných zakázek [čl. 124 odst. 3 písm. e) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení] 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Roční seznam změn smluv na veřejné zakázky [čl. 114a odst. 3 písm. a) a b) finančního nařízení] nepřesahujících finanční limity podle směrnice o veřejných zakázkách 2014/24/EU, čl. 114a odst. 3 písm. c) finančního nařízení] 2016 / 2017

TED – Seznam dodavatelů pro rok 2007 / 2008  / 2010 Služby / 2010 Dodávky / 2010 Práce / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby  

Informace pro dodavatele


V případech stanovených finančním nařízením Evropských společenství je Soudní dvůr povinen vyhlásit nabídkové řízení při pořizování majetku a služeb.

Výběrová řízení jsou pravidelně zveřejňována v řadě S Úředního věstníku Evropské unie a lze je konzultovat v databázi TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) která je denně aktualizována na Internetu.

Informace uvedené na internetových stránkách Soudního dvora mají neformální povahu, zpravidla nejsou překládány do všech úředních jazyků a nejsou úplné.

Žádným způsobem nenahrazují oficiální zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie - řada S.

Probíhající výběrová řízení :

 

Oznámení o zakázce

Návrh, implementace a provoz IT řešení Soudního dvora

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 17/04/2019

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení

Výběrová řízení ve fázi hodnocení / Uzavřená výběrová řízení : 

 

Oznámení o zakázce

Přestavba poradní síně v přístavbě C Soudního dvora Evropské unie - 4. podlaží

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 14/02/2019

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení o zakázce

Dodávka konferenčních stolů s multimediální přípojkou pro Soudní dvůr Evropské unie

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 01/02/2019

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení o zakázce

Vzdělávací služby v oblasti řízení vozidla pro řidiče evropských orgánů v Bruselu a Lucemburku

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 21/12/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení o zadání zakázky

Oznámení ozakázce

Titul: Vypracování shrnutí rozhodnutí a nařízení jurisdikcí Unie ve francouzském jazyce, která jsou předmětem sdělení ve Sbírce rozhodnutí Soudního dvora

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 26/10/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení ozakázce

Titul: Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 01/11/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení o zadání zakázky

Oznámení ozakázce

Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora Evropské unie

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 24/09/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení o zadání zakázky

Oznámení ozakázce

Titul: Zabezpečení kontrolního stanoviště protipožární ochrany a bezpečnosti

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 24/09/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Generální ředitelství pro mnohojazyčnost - Externí spolupracovníci


 Oznámení ozakázce

Titul: Čištění budov a údržba zelených ploch v budovách Soudního dvora Evropské unie

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 29/08/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


 Oznámení o zadání zakázky

Oznámení o zakázce

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 19.01.2018 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0 


 Oznámení o zakázce

Titul:Uzavření rámcových smluv na kontrolu jazykové správnosti a provedení oprav v případě pravopisných a typografických chyb v závěrech (ve francouzštině) vypracovaných generálními advokáty Soudního dvora Evropské unie

Rízení: Omezené řízení

Konečná lhůta: 26.10.2016

Dokumenty:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Uzavření rámcových smluv na kontrolu jazykové správnosti a provedení oprav v případě pravopisných a typografických chyb v závěrech (ve francouzštině) vypracovaných generálními advokáty Soudního dvora Evropské unie

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 19/03/2018

Dokumenty týkající se veřejné zakázky jsou dostupné pouze na platformě e-Tendering přes odkaz uvedený v oznámení o zahájení zadávacího řízení


Oznámení o zakázce

Oprava

Oznámení o zadání zakázky

Titul: - Dodávka předplatných odborných časopisů
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 28.7.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Vazba periodik a knih a práce týkající se opravy vazeb

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta : 17.04.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: CJ-PROC-15/011 - Dodávka předplatných odborných časopisů
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 18.4.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 


Vyhlášení zakázky

Název: Služby lékařské analytické laboratoře
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 30.9.2015 - 17:00

Dokumenty: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Vyhlášení zakázky

Nedokončené řízení 

Název: Testy zraku
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Výstavba 2 zasklených ploch v suterénech budov Erasmus a Thomas More

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta :31/5/2017

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámení o zadání zakázky

Oznámení o zakázce

Titul: Zlepšení přístupnosti parkoviště pro zaměstnance Soudního dvora

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta :31/5/2017

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Udržování a dodávka interiérových rostlin

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta :31/5/2017

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


 Oznámení o zakázce

 Nedokončené řízení

Titul: Bezpečnostní pavilon

Rízení: Omezené řízení

Konečná lhůta: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenty:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


 Oznámení o zakázce

Oprava

Oznámení o zadání zakázky

Titul:Koordinace ochrany zdraví a bezpečnosti pro soudní dvůr Evropské unie

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta:13.01.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


Oznámení o zadání zakázky

Název: Úprava bezpečnostních otočných dveří v komplexu Soudního dvoru

Druh řízení: Udělení zakázky bez předchozího zveřejnění


 

Oznámení o zakázce

Titul:Dlouhodobý pronájem služebních vozů

Rízení: Omezené řízení

Konečná lhůta :14/12/2016 - 17:00

Dokumenty:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul:Zlepšení a oprava architektonických prvků a konečných úprav – uzavřené a kryté prvky

Rízení: Otevřené řízení

Konečná lhůta:05.10.2016 - 17:00

Dokumenty: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Oznámení o zahájení koncesního řízení

Titul: Provozování služeb hromadného stravování a poskytování souvisejících služeb Soudnímu dvoru Evropské unie
Rízení: Koncesní řízení
Konečná lhůta : 28/07/2016 - 11:00

Dokumenty: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Dodávka bílého papíru 80 g TCF A4 pro Soudní dvůr Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 28.6.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Oprava

Titul: Vylepšení a oprava architektonických a dokončovacích prvků - instalace technického vybavení
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 4.5.2016

Dokumenty: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Vyhlášení zakázky

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Dodávka, instalace a údržba kuřáckých kabin pro Soudní dvůr Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 30.3.2016 - 17:00

Dokumenty: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Vyhlášení zakázky

Název: Zakázková výroba knihoven
Druh řízení: Urychlené omezené
Datum uplynutí lhůty: 27.11.2015 - 12:00


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Modernizační a úpravné stavební práce v zabezpečených prostorách
Rízení: Omezené řízení
Konečná lhůta : 5.12.2015 - 17:00


Oznámení o zadání zakázky

Název: Pronájem místnosti pro IT (datové středisko Tier IV)
Druh řízení: Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži


Oznámení o zakázce

Nedokončené řízení

Titul: Dodávka stolních a stojacích lamp pro Soudní dvůr Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 24.9.2015 - 17:00


Oznámení o zakázce

Dodatečné informace 

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Všestranná" údržba xeroxových digitálních tiskáren, včetně periferního zařízení a souvisejícího vybavení, a fotokopírek značek Océ, Ricoh a Toshiba pro Soudní dvůr Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 18.9.2015 - 17:00


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázky

Titul: Dodávka křesel pro soudní síně Soudního dvora Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 22.9.2015 - 17:00


Vyhlášení zakázky

Název: Úpravy na speciálních technických zařízeních v budovách
Druh řízení: Urychlené omezené
Datum uplynutí lhůty: 29.6.2015 - 12:00


Vyhlášení zakázky

Nedokončené řízení 

Název: Úpravy na speciálních technických zařízeních v budovách
Druh řízení: Urychlené omezené
Datum uplynutí lhůty: 16.6.2015 - 12:00


Oznámení o zakázce

Titul: CJ 01/2015 - Práce týkající se vybavení interiéru v budově Anneau
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 20.5.2015 - 12:00


Oznámení o zakázce

Titul: Práce týkající se leštění parketových podlah v budovách Evropského soudního dvora Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 8.4.2015 - 12:00


Oznámení o zakázce

Titul: Práce týkající se instalace mobilních kabinetů v prostorách Soudního dvora Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 8.4.2015 - 12:00


Oznámení o zakázce

Titul: Práce na nátěru podlahy a stěn v budovách Soudního dvora Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 8.4.2015 - 12:00


Oznámení o zakázce

Titul: Zakázka na údržbu zelených ploch a péči o tyto plochy v budovách Soudního dvora Evropské unie 2015-2018
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 26.1.2015

Dokumenty: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázk

Titul: Zakázka v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace - Instalace ventilace, vytápění a kontrolního zařízení v 1 z parkovišť Soudního dvora Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 12/01/2015


Oznámení o zadání zakázky

Titul: Služby ostrahy a požární bezpečnosti pro budovy Soudního dvora Evropské unie, jakož i posouzení kvality zmíněných služeb a poradenství s ohledem na bezpečnost a ochranu
Rízení: Omezené řízení
Konečná lhůta : 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Oznámení o zakázce

Název: Stěhování administrativních oddělení Soudního dvora
Druh řízení: Urychlené omezené
Datum uplynutí lhůty: 14.11.2014 - 12:00


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázk

Titul: Zakázka v oblasti zdvižných zařízení - renovace opláštění výtahových kabin ve věžích A a B a v základových částech
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 20.10.2014


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázk

Titul: Indbindingstjenester og levering af arkivkasser til Den Europæiske Unions Domstol
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 16.9.2014


Oznámení o zakázce

Oprava

Oznámení o zadání zakázk

Titul: Komplexní pojištění elektroniky
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 18.8.2014


Oznámení o zakázce

Oprava

Nedokončené řízení 

Titul: Zakázka v oblasti řízení přístupu - modernizace systémů řízení přístupu a doplnění čteček karet
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 15.9.2014


Oznámení o zakázce

Oprava

Oznámení o zadání zakázk

Titul: Vybudování a provoz IT a telekomunikační infrastruktury
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 14.07.2014


Oznámení o zakázce

Nedokončené řízení

Titul: Dodávka talárů pro Soudní dvůr Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 24.6.2014 - 17:00


Oznámení o zakázce

Titul: Povrchové úpravy ploch na parkovištích Erasmus a Thomas More u Soudního dvora
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 21.5.2014 - 23:59


Oznámení o zakázce

Oznámení o zadání zakázk

Titul: Dodávka křesel pro Soudní dvůr Evropské unie
Rízení: Otevřené řízení
Konečná lhůta : 7.5.2014 - 17:00


Vyhlášení zakázky

Oprava

Oznámení o zadání zakázk

Název: Údržba a rozvoj IT systémů
Druh řízení: Otevřené
Datum uplynutí lhůty: 30.4.2014 - 15:00


Vyhlášení zakázky

Oznámení o zadání zakázk

Název: Podpora pro uživatele
Druh řízení: Otevřené
Datum uplynutí lhůty: 7.4.2014 - 15:00


Vyhlášení zakázky 

Oznámení o zadání zakázk

Název: Zakázka na údržbu a úklid budov Soudního dvora Evropské unie 2014-2018
Druh řízení: Otevřené
Datum uplynutí lhůty: 27.1.2014 - 23:59

 

Informace pro dodavatele :

Všeobecné podmínky pro kupní smlouvy o nízké hodnotě -verze 01/2019- (Pozor! Toto dílo existuje pouze ve francouzštině)

Finanční identifikace

Prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci ověřování právních subjektů a bankovních účtů, jakož i v rámci finančních operací s tím spojených

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer