Javni natječaji

Javni natječaji u tijeku

Javni natječaji  u tijeku procjene / Završeni javni natječaji

Glavna uprava za višejezičnost - Vanjski suradnici

Prethodno objavljivanje za ugovore u vrijednosti između 15.000,01 eura i pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24/EU

Godišnji popis ugovora (članak 124. stavak 3. točka (a) Pravila za primjenu Financijske uredbe) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Godišnji popis ugovora (članak 124. stavak 3. točka (e) Pravila za primjenu Financijske uredbe)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Godišnji popis izmjena ugovora (članak 114.a stavak 3. točke (a) i (b) Financijske uredbe) kojima je vrijednost niža od pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24/EU, i članak 114.a stavak 3. točka (c) Financijske uredbe 2016 / 2017

TED – Godišnji popis ugovaratelja 2007 / 2008 / 2010 Usluge / 2010 Zalihe / 2010 Djela / 2011 / 2012 Usluge / 2013 Usluge / 2014 Usluge  

Informacije za ugovaratelje


U slučajevima predviđenim Financijskom uredbom Sud Europske Unije obvezan je objaviti javne natječaje prilikom nabave dobara i usluga.  

Javni natječaji redovno se objavljuju u seriji S Službenog lista Europske unije i u njih se može izvršiti uvid putem baze podataka TED „Tenders Electronic Daily"  (http://www.ted.europa.eu/) koja se redovno ažurira na internetu.

Informacije dostupne na stranicama internetskog mjesta Suda neslužbene su naravi, uglavnom nisu prevedene na sve službene jezike te nisu iscrpne.

One ni u kojem slučaju ne zamjenjuju službenu objavu u Službenom listu Europske unije - seriji S.

Vodite računa o tome  da su na ovoj stranici dostupni samo javni natječaji koji su objavljeni nakon pristupanja Hrvatske. Za javne natječaje objavljene prije tog datuma pogledajte ovu stranicu na kojem drugom jeziku.

Javni natječaji u tijeku:

 

Poziv na nadmetanje

Projektiranje, provedba i rad informatičkih rješenja Suda

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  17/04/2019

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju

Javni natječaji u tijeku procjene / Završeni javni natječaji:

 

Poziv na nadmetanje

Obnova dvorane za rasprave u zgradi Aneksa C Suda Europske unije - 4. kat

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  14/02/2019

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


 Poziv na nadmetanje

Nabava konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima za Sud Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  01/02/2019

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Poziv na nadmetanje

Usluge osposobljavanja u području vožnje automobila za vozače europskih institucija u Bruxellesu i Luxembourgu

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  21/12/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Naziv: Sastavljanje sažetaka presuda i naloga sudova EU-a na francuskom jeziku, kao dijela informacije koja se unosi u Zbornik sudske prakse

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  26/10/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Poziv na nadmetanje

Naziv: Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  01/11/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 24/09/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi zaštite objekta za protupožarnu zaštitu i sigurnost

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 24/09/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


- Glavna uprava za višejezičnost - Vanjski suradnici


Poziv na nadmetanje

Naziv: Čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina u zgradama Suda Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 29/08/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 19.01.2018 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Poziv na nadmetanje

Naziv: Sklapanje okvirnih ugovora za jezičnu provjeru, kao i ispravljanje pravopisnih i tiskarskih pogreški u mišljenjima (sastavljenim na francuskom jeziku) nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije

Postupak: Ograničeni postupak

Rok: 26.10.2016

Dokumenti:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava knjiga i specijaliziranih dodataka u domeni prava

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 19/03/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: - Nabava pretplata na stručne časopise
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Uvezivanje periodike i knjiga te korektivni radovi uvezivanja

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: CJ-PROC-15/011 - Nabava pretplata na stručne časopise
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Poziv na nadmetanje

Naziv: Laboratorijske usluge medicinske analize
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak 

Naziv: Ispitivanje vida
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum spot


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Izgradnja 2 ostakljenih prostora u podrumima zgrada Erasmus i Thomas More

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Naziv: Poboljšanje pristupačnosti parkirališta za osoblje Suda

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Održavanje i nabava sobnih biljaka

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak

Naziv:  Sigurnosni paviljon

Postupak: Ograničeni postupak

Rok: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenti:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Koordinacija u području zdravlja i sigurnosti za Sud Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Izmjena sigurnosnih okretnih vrata u kompleksu Suda

Vrsta ponude: Dodjela ugovora bez prethodne objave


 Poziv na nadmetanje

Naziv:  Dugoročni najam službenih automobila

Postupak: Ograničeni postupak

Rok: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenti:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Unapređenje i popravak arhitektonskih i završnih elemenata — zatvoreni i natkriveni elementi

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenti: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 Obavijest o koncesiji

Naziv: Vođenje usluga cateringa i pružanje povezanih usluga za Sud Europske unije
Postupak: Postupak dodjele koncesije
Rok: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenti: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava bijelog papira bez klora formata A4 od 80 g za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Ispravku

Naziv: Unapređenje i popravak arhitektonskih i završnih elemenata - ugradnja tehničke opreme
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 4.5.2016

Dokumentpdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


 

Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava, ugradnja i održavanje kabina za pušenje za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 30.3.2016 - 17:00

Dokumentpdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Poziv na nadmetanje

Naziv: Izrada po mjeri polica za knjige
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 27.11.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Radovi unapređenja i prenamjene za sigurne prostore
Postupak: Ograničeni postupak
Rok: 5.12.2015 - 17:00


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Najam IT sobe (podatkovni centar Tier IV)
Vrsta ponude: Pregovarački bez prethodne objave


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak

Naziv: Nabava stolnih i podnih svjetiljki za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 24.9.2015 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Dodatni podaci 

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Višenamjensko održavanje digitalnih pisača Xerox, uključujući perifernu i povezanu opremu, kao i fotokopirnih uređaja Océ, Ricoh i Toshiba za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 18.9.2015 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava stolica za sudnice Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 22.9.2015 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Izmjene posebnih tehničkih instalacija u zgradama
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 29.6.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak 

Naziv: Izmjene posebnih tehničkih instalacija u zgradama
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 16.6.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: CJ 01/2015 - Unutarnji radovi opremanja u zgradi Anneau
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 20.5.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi premazivanja parketa uljem u zgradama Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 8.4.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi ugradnje mobilnih ormarića u prostorijama Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 8.4.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi ličenja zidova i bojanja podova u zgradama Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 8.4.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Ugovor za održavanje i čuvanje zelenih površina u zgradama Suda Europske unije 2015.-2018.
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 26.1.2015

Dokumenti: CJ15_2014_espaces verts -  FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


- Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Ugovor u području HVAC-a - Ugradnja ventilacijske i kontrolne opreme te opreme za grijanje u 1 od parkirališta Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 12/01/2015


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Zaštitarske usluge i usluge požarne sigurnosti za zgrade Suda Europske unije, kao i procjena kvalitete navedenih usluga i savjetovanje povezano sa zaštitom i sigurnošću
Postupak: Ograničeni postupak
Rok: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Poziv na nadmetanje

Naziv: Preseljenje administrativnih odjela Suda
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 20.10.2014


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Ugovor u području podiznih strojeva - obnova obloga u kabinama dizala u Tornjevima A i B, kao i osnova
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 20.10.2014


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Pružanje usluga uvezivanja i nabava kutija za arhiviranje za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 16.9.2014


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Sveobuhvatno elektroničko osiguranje
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 18.8.2014


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Otvoreni postupak 

Naziv: Ugovor u području kontrole pristupa - ažuriranje sustava kontrole pristupa i dodavanje čitača kartica
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 15.9.2014


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Vođenje i razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 14.7.2014


Poziv na nadmetanje

Nepotpun postupak

Naziv: Nabava toga za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 24.6.2014 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Postavljanje podnih obloga na parkiralištima Erasmus i Thomas More Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 21.5.2014 - 23:59


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava stolica za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 7.5.2014 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Objava ispravka

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Održavanje i razvoj IT sustava
Vrsta ponude: Otvoreni postupak
Rok: 30.4.2014 - 15:00


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Podrška za korisnike
Vrsta ponude: Otvoreni postupak
Rok: 7.4.2014 - 15:00


Poziv na nadmetanje 

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv:Ugovor za održavanje i čišćenje zgrada Suda Europske unije 2014.-2018.
Vrsta ponude: Otvoreni postupak
Rok: 27.1.2014 - 23:59

Informacije za ugovaratelje:

Opći uvjeti za ugovor o kupoprodaji male vrijednosti (verzija 01/2019) (napomena: ovaj dokument postoji samo na francuskom jeziku)

Financijski identifikacijski obrazac

Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru potvrđivanja pravnih subjekata i bankovnih računa kao i u okviru s njima povezanih financijskih transakcija. 

up

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer