Postupci javne nabave

Postupci javne nabave u tijeku

Postupci javne nabave u tijeku procjene/Završeni postupci javne nabave

Glavna uprava za višejezičnost - Vanjski suradnici

Prethodno objavljivanje za ugovore u vrijednosti između 15.000,01 eura i pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24/EU

Godišnji popis ugovora (članak 124. stavak 3. točka (a) Pravila za primjenu Financijske uredbe) 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Godišnji popis ugovora (članak 124. stavak 3. točka (e) Pravila za primjenu Financijske uredbe)  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Godišnji popis izmjena ugovora (članak 114.a stavak 3. točke (a) i (b) Financijske uredbe) kojima je vrijednost niža od pragova iz Direktive o javnoj nabavi 2014/24/EU, i članak 114.a stavak 3. točka (c) Financijske uredbe 2016 / 2017

TED – Godišnji popis ugovaratelja 2007 / 2008 / 2010 Usluge / 2010 Zalihe / 2010 Djela / 2011 / 2012 Usluge / 2013 Usluge / 2014 Usluge  

Informacije za ugovaratelje


U slučajevima predviđenim Financijskom uredbom Sud Europske Unije obvezan je pokrenuti postupke javne nabave prilikom nabave robe  i usluga.  

Obavijesti o nadmetanju redovno se objavljuju u seriji S Službenog lista Europske unije i u njih se može izvršiti uvid putem baze podataka TED „Tenders Electronic Daily"  (http://www.ted.europa.eu/) koja se redovno ažurira na internetu.

Informacije dostupne na stranicama internetskog mjesta Suda neslužbene su naravi, uglavnom nisu prevedene na sve službene jezike te nisu iscrpne.

One ni u kojem slučaju ne zamjenjuju službenu objavu u Službenom listu Europske unije - seriji S.

Vodite računa o tome  da su na ovoj stranici dostupne samo obavijesti o nadmetanju nakon pristupanja Hrvatske. Za obavijesti o nadmetanju objavljene prije tog datuma pogledajte ovu stranicu na kojem drugom jeziku.

 

Postupci javne nabave u tijeku:

 

Poziv na nadmetanje

Projektiranje, provedba i rad informatičkih rješenja Suda

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  17/04/2019

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju

 

Postupci javne nabave u tijeku procjene/Završeni postupci javne nabave:

 

Poziv na nadmetanje

Obnova dvorane za rasprave u zgradi Aneksa C Suda Europske unije - 4. kat

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  14/02/2019

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


 Poziv na nadmetanje

Nabava konferencijskih stolova s multimedijalnim priključcima za Sud Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  01/02/2019

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Poziv na nadmetanje

Usluge osposobljavanja u području vožnje automobila za vozače europskih institucija u Bruxellesu i Luxembourgu

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  21/12/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Naziv: Sastavljanje sažetaka presuda i naloga sudova EU-a na francuskom jeziku, kao dijela informacije koja se unosi u Zbornik sudske prakse

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  26/10/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Poziv na nadmetanje

Naziv: Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok:  01/11/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Preseljenje administrativnih odjela Suda Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 24/09/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi zaštite objekta za protupožarnu zaštitu i sigurnost

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 24/09/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


- Glavna uprava za višejezičnost - Vanjski suradnici


Poziv na nadmetanje

Naziv: Čišćenje zgrada i održavanje zelenih površina u zgradama Suda Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 29/08/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 19.01.2018 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Poziv na nadmetanje

Naziv: Sklapanje okvirnih ugovora za jezičnu provjeru, kao i ispravljanje pravopisnih i tiskarskih pogreški u mišljenjima (sastavljenim na francuskom jeziku) nezavisnih odvjetnika Suda Europske unije

Postupak: Ograničeni postupak

Rok: 26.10.2016

Dokumenti:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava knjiga i specijaliziranih dodataka u domeni prava

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 19/03/2018

Dokumentacija o nabavi dostupna je isključivo na platformi e-Tendering putem poveznice navedene u obavijesti o nadmetanju


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: - Nabava pretplata na stručne časopise
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Uvezivanje periodike i knjiga te korektivni radovi uvezivanja

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: CJ-PROC-15/011 - Nabava pretplata na stručne časopise
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Poziv na nadmetanje

Naziv: Laboratorijske usluge medicinske analize
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak 

Naziv: Ispitivanje vida
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum spot


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Izgradnja 2 ostakljenih prostora u podrumima zgrada Erasmus i Thomas More

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Poziv na nadmetanje

Naziv: Poboljšanje pristupačnosti parkirališta za osoblje Suda

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Održavanje i nabava sobnih biljaka

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 31/5/2017

Dokumenti:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak

Naziv:  Sigurnosni paviljon

Postupak: Ograničeni postupak

Rok: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenti:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Koordinacija u području zdravlja i sigurnosti za Sud Europske unije

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Izmjena sigurnosnih okretnih vrata u kompleksu Suda

Vrsta ponude: Dodjela ugovora bez prethodne objave


 Poziv na nadmetanje

Naziv:  Dugoročni najam službenih automobila

Postupak: Ograničeni postupak

Rok: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenti:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Unapređenje i popravak arhitektonskih i završnih elemenata — zatvoreni i natkriveni elementi

Postupak: Otvoreni postupak

Rok: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenti: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 Obavijest o koncesiji

Naziv: Vođenje usluga cateringa i pružanje povezanih usluga za Sud Europske unije
Postupak: Postupak dodjele koncesije
Rok: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenti: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava bijelog papira bez klora formata A4 od 80 g za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenti:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Ispravku

Naziv: Unapređenje i popravak arhitektonskih i završnih elemenata - ugradnja tehničke opreme
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 4.5.2016

Dokumentpdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


 

Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava, ugradnja i održavanje kabina za pušenje za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 30.3.2016 - 17:00

Dokumentpdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Poziv na nadmetanje

Naziv: Izrada po mjeri polica za knjige
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 27.11.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Radovi unapređenja i prenamjene za sigurne prostore
Postupak: Ograničeni postupak
Rok: 5.12.2015 - 17:00


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Najam IT sobe (podatkovni centar Tier IV)
Vrsta ponude: Pregovarački bez prethodne objave


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak

Naziv: Nabava stolnih i podnih svjetiljki za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 24.9.2015 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Dodatni podaci 

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Višenamjensko održavanje digitalnih pisača Xerox, uključujući perifernu i povezanu opremu, kao i fotokopirnih uređaja Océ, Ricoh i Toshiba za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 18.9.2015 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava stolica za sudnice Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 22.9.2015 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Izmjene posebnih tehničkih instalacija u zgradama
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 29.6.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Otvoreni postupak 

Naziv: Izmjene posebnih tehničkih instalacija u zgradama
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 16.6.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: CJ 01/2015 - Unutarnji radovi opremanja u zgradi Anneau
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 20.5.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi premazivanja parketa uljem u zgradama Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 8.4.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi ugradnje mobilnih ormarića u prostorijama Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 8.4.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Radovi ličenja zidova i bojanja podova u zgradama Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 8.4.2015 - 12:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Ugovor za održavanje i čuvanje zelenih površina u zgradama Suda Europske unije 2015.-2018.
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 26.1.2015

Dokumenti: CJ15_2014_espaces verts -  FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


- Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Ugovor u području HVAC-a - Ugradnja ventilacijske i kontrolne opreme te opreme za grijanje u 1 od parkirališta Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 12/01/2015


Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Zaštitarske usluge i usluge požarne sigurnosti za zgrade Suda Europske unije, kao i procjena kvalitete navedenih usluga i savjetovanje povezano sa zaštitom i sigurnošću
Postupak: Ograničeni postupak
Rok: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Poziv na nadmetanje

Naziv: Preseljenje administrativnih odjela Suda
Postupak: Ograničeni zbog žurnosti
Rok: 20.10.2014


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Ugovor u području podiznih strojeva - obnova obloga u kabinama dizala u Tornjevima A i B, kao i osnova
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 20.10.2014


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Pružanje usluga uvezivanja i nabava kutija za arhiviranje za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 16.9.2014


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Sveobuhvatno elektroničko osiguranje
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 18.8.2014


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Otvoreni postupak 

Naziv: Ugovor u području kontrole pristupa - ažuriranje sustava kontrole pristupa i dodavanje čitača kartica
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 15.9.2014


Poziv na nadmetanje

Ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Vođenje i razvoj informatičke i telekomunikacijske infrastrukture
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 14.7.2014


Poziv na nadmetanje

Nepotpun postupak

Naziv: Nabava toga za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 24.6.2014 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Naziv: Postavljanje podnih obloga na parkiralištima Erasmus i Thomas More Suda Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 21.5.2014 - 23:59


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Nabava stolica za Sud Europske unije
Postupak: Otvoreni postupak
Rok: 7.5.2014 - 17:00


Poziv na nadmetanje

Objava ispravka

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Održavanje i razvoj IT sustava
Vrsta ponude: Otvoreni postupak
Rok: 30.4.2014 - 15:00


Poziv na nadmetanje

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv: Podrška za korisnike
Vrsta ponude: Otvoreni postupak
Rok: 7.4.2014 - 15:00


Poziv na nadmetanje 

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Naziv:Ugovor za održavanje i čišćenje zgrada Suda Europske unije 2014.-2018.
Vrsta ponude: Otvoreni postupak
Rok: 27.1.2014 - 23:59

Informacije za ugovaratelje:

Opći uvjeti za ugovor o kupoprodaji male vrijednosti (verzija 01/2019) (napomena: ovaj dokument postoji samo na francuskom jeziku)

Financijski identifikacijski obrazac

Izjava o zaštiti osobnih podataka u okviru potvrđivanja pravnih subjekata i bankovnih računa kao i u okviru s njima povezanih financijskih transakcija. 

up

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer