Przetargi

Przetargi w toku

Przetargi w fazie oceny/Przetargi zakończone

Dyrekcja generalna ds. Wielojęzyczności - Współpracownicy "freelance"

Uprzednie podawanie do wiadomości zamówień o wartości mieszczącej się pomiędzy 15 000,01 EUR i progami określonymi w dyrektywie o zamówieniach 2014/24/UE

Roczna lista zamówień [art. 124 ust. 3 lit. a) zasad stosowania rozporządzenia finansowego]  2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Roczna lista zamówień [art. 124 ust. 3 lit. e) zasad stosowania rozporządzenia finansowego]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Roczna lista zmian w zamówieniach [art. 114a ust. 3 lit. a) i b) rozporządzenia finansowego] o wartości nieprzekraczającej progów określonych w dyrektywie o zamówieniach 2014/24/UE, i art. 114a ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego] 2016 / 2017

TED – Roczna lista wykonawców 2007 / 2008 / 2010 Usługi / 2010 Dostawy / 2010 Roboty / 2011 / 2012 Usługi / 2013 Usługi / 2014 Usługi 

Informacje dla wykonawców


W przypadkach określonych w rozporządzeniu finansowym Trybunał Sprawiedliwości jest zobowiązany przy zakupie towarów i usług do zorganizowania na nie przetargów.

Przetargi są regularnie ogłaszane w serii S Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i można do nich uzyskać wgląd poprzez bazę danych TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) aktualizowaną codziennie w Internecie.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości mają charakter nieoficjalny, nie są zazwyczaj tłumaczone na wszystkie języki oficjalne i nie są wyczerpujące.

W żadnym wypadku nie zastępują one oficjalnej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - Seria S.

Przetargi w toku :

 

 

Przetargi w fazie oceny/Przetargi zakończone :

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Projektowanie, wdrażanie i obsługa rozwiązań informatycznych na rzecz Trybunału Sprawiedliwości

Procedura: Procedura otwarta

Termin:  17/04/2019

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Modernizacja sali obrad znajdującej się na 4. piętrze budynku Annexe C Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin:  14/02/2019

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa stołów konferencyjnych z łącznością multimedialną dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin:  01/02/2019

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi szkoleniowe w dziedzinie prowadzenia samochodu dla kierowców instytucji europejskich w Brukseli i Luksemburgu

Procedura: Procedura otwarta

Termin:  21/12/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Przygotowanie w języku francuskim streszczeń wyroków i postanowień sądów Unii, które są przedmiotem informacji w zbiorze orzeczeń

Procedura: Procedura otwarta

Termin:  26/10/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin:  01/11/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 24/09/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Zabezpieczenie stanowiska ds. kontroli przeciwpożarowej i bezpieczeństwa (PCI - Poste de commandement incendie / PCS - Poste Central de Sécurité)

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 24/09/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


- Dyrekcja generalna ds. Wielojęzyczności - Współpracownicy "freelance"


 Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Sprzątanie budynków i utrzymanie terenów zielonych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 29/08/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 19.01.2018 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Zawarcie umów ramowych o korektę ortograficzną i typograficzną oraz weryfikację językową opinii rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości UE sporządzanych w języku francuskim
Procedura: Procedura ograniczona
Termin: 26.10.2016

Dokumenty:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Dostawa książek oraz specjalistycznych suplementów z zakresu prawa

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 19/03/2018

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamówienia jest dostępna wyłącznie na platformie e-Tendering poprzez link podany w ogłoszeniu o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: - Levering van abonnementen op periodieke gespecialiseerde publicaties
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 28.7.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Oprawy publikacji periodycznych i książek oraz poprawki opraw

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: CJ-PROC-15/011 - Levering van abonnementen op periodieke gespecialiseerde publicaties
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Usługi laboratorium analiz medycznych
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 30.9.2015 - 17:00 

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Ogłoszenie o zamówieniu

Procedura niekompletna 

Tytuł: Badania okulistyczne
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 30.9.2015 - 17:00 

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Wykonanie 2 pomieszczeń przeszklonych w podziemiach budynków Erasmus i Thomas More

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 31/5/2017

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Poprawa dostępności parkingu dla personelu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 31/5/2017

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Utrzymanie i dostawa roślin doniczkowych

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 31/5/2017

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Ogłoszenie o zamówieniu

Procedura niekompletna

Tytuł: Pawilon ochrony

Procedura: Procedura ograniczona

Termin: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenty:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Koordynacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na rzecz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Procedura: Procedura otwarta

Termin: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Modyfikacje bramek kontroli dostępu w kompleksie Trybunału Sprawiedliwości

Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji


 Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Długoterminowy wynajem samochodów służbowych

Procedura: Procedura ograniczona

Termin: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenty:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Zmiana i naprawa elementów architektonicznych i wykończeniowych — stan surowy zamknięty
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenty: 

pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Ogłoszenie o koncesji

Tytuł: Eksploatacja usług restauracyjnych i świadczenie powiązanych usług na rzecz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Postępowanie o udzielenie koncesji
Termin: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenty: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Dostawa białego papieru TCF w formacie A4 dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Sprostowanie

Tytuł: Zmiana i naprawa elementów architektonicznych i wykończeniowych - instalacja wyposażenia technicznego
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 4.5.2016

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Dostawa, montaż i konserwacja kabin dla palących do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Wykonanie bibliotek na miarę
Procedura: Ograniczona przyspieszona
Termin: 27.11.2015 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Roboty związane z przebudową i przekształceniem pomieszczeń zabezpieczonych
Procedura: Procedura ograniczona
Termin: 5.12.2015 - 17:00


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Wynajem sali informatycznej typu centrum danych klasy Tier IV
Procedura: Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia


Ogłoszenie o zamówieniu

Procedura niekompletna

Tytuł: Dostawa lamp biurowych i lamp podłogowych dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 24.9.2015 - 17:00 


Ogłoszenie o zamówieniu

Dodatkowe informacje 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Usługi kompleksowej konserwacji drukarek cyfrowych marki Xerox (wraz z urządzeniami peryferyjnymi i powiązanym sprzętem) oraz kopiarek marek OCE, Ricoh i Toshiba dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 18.9.2015 - 17:00 


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Dostawa foteli do sal rozpraw Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 22.9.2015 - 17:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Modyfikacje specjalnych instalacji technicznych w budynkach
Procedura: Ograniczona przyspieszona
Termin: 29.6.2015 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Procedura niekompletna 

Tytuł: Modyfikacje specjalnych instalacji technicznych w budynkach
Procedura: Ograniczona przyspieszona
Termin: 16.6.2015 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: CJ 01/2015 - Roboty związane z zagospodarowaniem wnętrz w budynku „Anneau"
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 20.5.2015 - 12:00


Tytuł: Roboty związane z olejowaniem parkietów w budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 8.4.2015 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Roboty związane z instalacją szaf na kółkach w pomieszczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 8.4.2015 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Roboty związane z malowaniem posadzki i ścian w budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 8.4.2015 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Umowa o konserwację i utrzymanie terenów zielonych wokół budynków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2015-2018
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 26.1.2015

Dokumenty: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Zamówienie dotyczące dziedziny HVAC - wykonanie instalacji wentylacyjnych, grzewczych i regulacyjnych w budynku jednego z parkingów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 12/01/2015


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Usługi dozoru i ochrony przeciwpożarowej w budynkach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz ocena jakości tych usług i doradztwo w dziedzinie ochrony i zabezpieczeń
Procedura: Procedura ograniczona
Termin: 14.12.2014 - 16:00
Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Przeprowadzki służb administracyjnych Trybunału Sprawiedliwości
Procedura: Ograniczona przyspieszona
Termin: 14.11.2014 - 12:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Zamówienie w dziedzinie urządzeń dźwigowych - odnowienie wewnętrznych okładzin kabin dźwigów w wieżowcach A i B oraz cokołów
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 20.10.2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Usługi oprawy i dostawy pudeł archiwizacyjnych dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 16.9.2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju ryzyka dotyczące sprzętu elektronicznego
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 18.8.2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie

Procedura niekompletna 

Tytuł: Zamówienie w dziedzinie kontroli dostępu - aktualizacja systemów kontroli dostępu i dodatkowe czytniki kart
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 15.9.2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Eksploatacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 14.7.2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Procedura niekompletna

Tytuł: Dostawa tog dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 24.6.2014 - 17:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Tytuł: Roboty związane z malowaniem posadzki parkingów w budynkach im. Erazma z Rotterdamu i im. Tomasza Morusa zajmowanych przez Trybunał Sprawiedliwości
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 21.5.2014 - 23:59


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Dostawa foteli dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Procedura: Procedura otwarta
Termin: 7.5.2014 - 17:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Utrzymanie i rozwój systemów informacji
Procedura: Otwarta
Termin: 30.4.2014 - 15:00


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Wsparcie użytkowników
Procedura: Otwarta
Termin: 7.4.2014 - 15:00


Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Tytuł: Umowa o konserwację i sprzątanie budynków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2014-2018
Procedura: Otwarta
Termin: 27.1.2014 - (23:59)

 

Informacje dla wykonawców:

Ogólne warunki umów na dostawy o niskiej wartości -wersja 01/2019- (Uwaga! Niniejszy tekst istnieje jedynie w wersji francuskiej.)

Formularz identyfikacji finansowej

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w związku z zatwierdzaniem podmiotów prawa i rachunków bankowych oraz w związku z transakcjami finansowymi ich dotyczącymi

up

Roczna lista zamówień [art. 124 ust. 3 lit. a) zasad stosowania rozporządzenia finansowego]

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer