Cereri de ofertă

Cereri de ofertă în curs

Cereri de ofertă în curs de evaluare/Cereri de ofertă închise

Direcția generală multilingvism - Colaboratorii free-lance

Publicitate ex ante pentru contractele cu o valoare cuprinsă între 15.000,01€ și pragurile prevăzute de Directiva 2014/24 UE (privind contractele de achiziții publice)

Lista anuală a contractelor [art. 124 alin. (3) lit. (a) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar] 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Lista anuală a contractelor [art. 124 alin. (3) lit. (e) din Normele de aplicare a Regulamentului financiar]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Lista anuală a modificărilor contractelor [art. 114a alin. (3) lit. (a) și (b) din Regulamentul financiar cu o valoare inferioară pragurilor prevăzute de Directiva 2014/24 UE (privind contractele de achiziții publice), și art. 114a alin. (3) lit. (c) din Regulamentul financiar] 2016 / 2017

TED – Lista anuală a contractanților 2007 / 2008 / 2010 Servicii / 2010 Bunuri / 2010 Lucrări / 2011 / 2012 Servicii / 2013 Servicii / 2014 Serviços 

Informații pentru contractanți


În cazurile prevăzute în Regulamentul financiar, Curtea de Justiție a Uniunii Europene este obligată să emită cereri de ofertă pentru achiziționarea de bunuri și de servicii.

Cererile de ofertă sunt publicate în mod regulat în seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene și pot fi consultate în baza de date TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/) actualizată zilnic pe internet.

Informațiile prezentate în paginile site ului Curții de Justiție sunt de natură informală, în general netraduse în toate limbile oficiale și neexhaustive.

Acestea nu înlocuiesc în niciun mod publicarea oficială în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Seria S.

Cereri de ofertă în curs  :

 

 

Cereri de ofertă în curs de evaluare/Cereri de ofertă închise  :

 

Anunț de participare

Proiectarea, implementarea și activitățile privind soluțiile informatice ale Curții de Justiție

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 17/04/2019

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


 

Anunț de participare

Reamenajarea sălii de deliberare a clădirii din anexa C a Curții de Justiție a Uniunii Europene - etajul 4

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 14/02/2019

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


- Anunț de atribuire a contractului

Anunț de participare

Furnizarea de mese de conferință cu conectivitate multimedia pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 01/02/2019

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


Anunț de participare

Servicii de formare în domeniul conducerii de automobile pentru șoferii din cadrul instituțiilor europene din Bruxelles și Luxemburg

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 21/12/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


Anunț de atribuire a contractului

Anunț de participare

Titlu:Elaborarea în limba franceză a rezumatelor hotărârilor și ordinelor jurisdicțiilor Uniunii care fac obiectul unor informații în colectarea jurisprudenței

Procedură:Licitaţie deschisă

Termen-limită: 26/10/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


Anunț de participare

Titlu:Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Procedură:Licitaţie deschisă

Termen-limită: 01/11/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


 Anunț de atribuire a contractului

Anunț de participare

Mutarea serviciilor administrative ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 24/09/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


Anunț de atribuire a contractului

Anunț de participare

Titlu: Securizarea punctul de control împotriva incendiilor și de securitate (PCI/PCS)

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 24/09/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


- Direcția generală multilingvism - Colaboratorii free-lance


  Anunț de participare

Titlu: Servicii de curățenie a clădirilor și de întreținere a spațiilor verzi la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 29/08/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


 Anunț de atribuire a contractului

Anunț de participare

Procedură:Licitaţie deschisă

Termen-limită:19.01.2018 - 17:00

Documente:

pdf icon Invitation à soumissionnerCdC-An.1 Specifications techniquesCdC Maintenance techniqueCdC-An.5 Projet de contrat / Questions-réponses

word_icon CdC-An.2 Formulaire d’identification du soumissionnaireCdC-An.3 Declaration_honneur

excel-picto CdC-An.4 Bordereau des prix v0


 Anunț de participare

Titlu: Încheiere de contracte-cadru pentru corectarea ortografică și tipografică și verificarea lingvistică a concluziilor, în limba franceză, ale avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene
Procedură: licitaţie restrânsă
Termen-limită: 26.10.2016

Documente:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur


Anunț de participare marché

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Furnizarea de cărți și suplimente specializate în domeniul juridic

Procedură:Licitaţie deschisă

Termen-limită:19/03/2018

Documentele de achiziție sunt disponibile doar pe platforma e-Tendering prin linkul indicat în anunțul de participare


 Anunț de participare

Erată

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: - Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 28.7.2017 - 17:00

Documente:

pdf iconDraft contractInvitation to tender / Tender specifications / FAQs

word_iconAnnexes


 Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Servicii de legătorie pentru publicații periodice și cărți și activități de corectare a serviciilor de legătorie

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 17.04.2017 - 17:00

Documente:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: CJ-PROC-15/011 - Furnizare de abonamente la publicații periodice de specialitate
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 18.4.2016 - 17:00

Documente:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE


Anunț de participare

Titlu: Servicii de laborator de analize medicale
Procedură: Licitaţie deschisă 
Termen-limită: 30.9.2015 - 17:00

Document: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Anunț de participare

Procedură incompletă 

Titlu: Controale oftalmologice
Procedură: Licitaţie deschisă 
Termen-limită: 30.9.2015 - 17:00

Document: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum


Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Construirea a 2 zone vitrate în subsolurile clădirilor Erasmus și Thomas More

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 31/5/2017

Documente:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Anunţ de atribuire a contractului

Anunț de participare

Titlu: Îmbunătățirea accesibilității parcării pentru personalul Curții de Justiție

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 31/5/2017

Documente:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Întreținerea și furnizarea de plante de interior

Procedură: Licitaţie deschisă

Termen-limită: 31/5/2017

 

Documente:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / ServicesRectificatif


Anunț de participare

Procedură incompletă

Titlu: Pavilion de securitate

Procedură: licitaţie restrânsă

Termen-limită: 08/05/2017 -  17:00

 

Documente:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur


Anunț de participare

Erată

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu:Coordonare în materie de sănătate și securitate pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Procedură:Licitaţie deschisă

Termen-limită:13.01.2017 - 17:00

Documente:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Modificarea ușilor rotative de securitate ale complexului Curții de Justiție

Tipul de procedură:Atribuire a contractului fără publicare prealabilă


 Anunț de participare

Titlu:Închiriere pe termen lung de autovehicule de serviciu

Procedură:licitaţie restrânsă

Termen-limită:14/12/2016 - 17:00

Documente:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu:Amenajarea și repararea elementelor arhitecturale și finisajelor – elemente închise și acoperite

Procedură:Licitaţie deschisă

Termen-limită:05.10.2016 - 17:00

Documente: 

pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Anunţ de concesionare

Titlu: Exploatarea serviciilor de catering și prestarea de servicii conexe în favoarea Curții de Justiție a Uniunii Europene
Procedură: Procedura de atribuire a contractului de concesiune
Termen-limită: 28/07/2016 - 11:00

Documente: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Fornecimento de papel branco A4 80 g TCF para o Tribunal de Justiça da União Europeia
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 28.6.2016 - 17:00

Documente:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Erată

Titlu: Modernizarea și repararea elementelor arhitecturale și finisajelor - Instalarea de echipamente tehnice
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 4.5.2016

Documente: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Furnizare, instalare și întreținere de cabine de fumat pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 30.3.2016 - 17:00

Documente: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Anunț de participare

Titlu: Realizarea de biblioteci la comandă
Tipul de procedură: Licitație restrânsă accelerată
Data expirării: 27.11.2015 - 12:00


Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Lucrări de amenajare și de transformare de spații securizate
Procedură: licitaţie restrânsă
Termen-limită: 5.12.2015 - 17:00


Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Închirierea unei săli informatice (centru de date Tier IV)
Tipul de procedură: Negociere fără publicarea unei convocări la licitație


Anunț de participare

Procedură incompletă

Titlu: Furnizare de lămpi de birou și de lampadare pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 24.9.2015 - 17:00


Anunț de participare

Informaţii suplimentare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Servicii de întreținere globală pentru imprimante digitale marca Xerox, inclusiv pentru periferice și echipamente conexe, și pentru fotocopiatoare mărcile Océ, Ricoh și Toshiba în favoarea Curții de Justiție a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 18.9.2015 - 17:00


Anunț de participare

Anunţ de atribuire a contractului

Titlu: Furnizare de scaune pentru sălile de audiere ale Curții de Justiție a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 22.9.2015 - 17:00


Anunț de participare

Titlu: Modificări ale instalaţiilor tehnice speciale din clădiri
Tipul de procedură: Licitație restrânsă accelerată
Data expirării: 29.6.2015 - 12:00


Anunț de participare

Procedură incompletă

Titlu: Modificări ale instalaţiilor tehnice speciale din clădiri
Tipul de procedură: Licitație restrânsă accelerată
Data expirării: 16.6.2015 - 12:00


Anunț de participare

Titlu: CJ 01/2015 - Lucrări de amenajări interioare în clădirea Anneau
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 20.5.2015 - 12:00


Anunț de participare

Titlu: Lucrări de aplicare de ulei pe parchetele din clădirile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 8.4.2015 - 12:00


Anunț de participare

Titlu: Lucrări de instalare de dulapuri mobile la sediul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 8.4.2015 - 12:00


Anunț de participare

Titlu: Lucrări de vopsire a pereţilor şi a pardoselilor în clădirile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 8.4.2015 - 12:00


Anunț de participare

Titlu: Contract de menţinere şi de întreţinere a spaţiilor verzi ale clădirilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 2015-2018
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 26.1.2015

Documente: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Anunț de participare

Anunț de atribuire a contractului

Titlu: Contract în domeniul IVC - Instalare de echipamente de ventilare, încălzire şi control în 1 dintre parcările Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 12/01/2015


Anunț de atribuire a contractului

Titlu: Servicii de pază şi de protecţie împotriva incendiilor pentru clădirile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi evaluare a calităţii acestor servicii şi consultanţă în materie de securitate şi siguranţă
Procedură: licitaţie restrânsă
Termen-limită: 14.12.2014 - 16:00

Document: pdf icon QA-CJ12/2014


Anunț de participare

Titlu: Mutarea serviciilor administrative ale Curţii de Justiţie
Tipul de procedură: Licitație restrânsă accelerată
Data expirării: 14.11.2014 - 12:00


Anunț de participare

Anunț de atribuire a contractului  

Titlu: Contract în domeniul echipamentelor de ridicare - Renovarea îmbrăcămintei interioare a cabinelor de ascensor în turnurile A şi B şi a postamentelor
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 20.10.2014


Anunț de participare

Anunț de atribuire a contractului

Titlu: Servicii de legare şi furnizare de cutii pentru arhivare în favoarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 16.9.2014


Anunț de participare

Erată

Anunț de atribuire a contractului

Titlu: Asigurare împotriva tuturor riscurilor electronice
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 18.8.2014


Anunț de participare

Erată

Procedură incompletă 

Titlu: Contract în domeniul controlului accesului - Modernizare a sistemelor de control al accesului şi adăugare de cititoare de carduri
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 15.9.2014


Anunț de participare

Erată

Anunț de atribuire a contractului

Titlu: Exploatare şi dezvoltare de infrastructuri informatice şi de telecomunicaţii
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 14.7.2014


Anunț de participare

Procedură incompletă

Titlu: Furnizare de robe pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 24.6.2014 - 17:00


Anunț de participare

Titlu: Lucrări de îmbrăcare a podelei în parcările Erasmus şi Thomas More ale Curţii de Justiţie
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 21.5.2014 - 23:59


Anunț de participare

Anunț de atribuire a contractului  

Titlu: Furnizare de scaune pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Procedură: Licitaţie deschisă
Termen-limită: 7.5.2014 - 17:00


Anunț de participare

Erată

Anunț de atribuire a contractului  

Titlu: Întreţinere şi dezvoltare de sisteme de informaţii
Tipul de procedură: Deschisă
Data expirării: 30.4.2014 - 15 :00


Anunț de participare

Anunț de atribuire a contractului  

Titlu: Asistenţă pentru utilizatori
Tipul de procedură: Deschisă
Data expirării: 7.4.2014 - 15 :00


Anunț de participare

Anunț de atribuire a contractului  

Titlu: Contract de întreţinere şi de curăţenie pentru clădirile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 2014-2018
Tipul de procedură: Deschisă
Data expirării: 27.1.2014 - (23:59)

Informații pentru contractanți:

Condiții generale pentru contractele de achiziție cu valoare scăzută -versiunea 01/2019- (Atenție ! Această lucrare este disponibilă numai în limba franceză)

Fişă de identificare bancară

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul validării entităților legale şi a conturilor bancare, precum şi în cadrul tranzacțiilor financiare referitoare la acestea

up

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer