Výroční zpráva

Výroční zpráva Soudního dvora Evropské unie se skládá ze dvou částí, které se nazývají Soudní činnost a Zpráva o hospodaření. Soudní dvůr Evropské unie zveřejňuje rovněž Panorama roku, což je souhrn Výroční zprávy.

         

2017

 

Panorama roku

Panorama roku nabízí souhrnný pohled na činnost Soudního dvora Evropské unie z hlediska soudního, institucionálního a administrativního. Prezentuje nejdůležitější rozsudky a vysvětluje jejich význam pro evropské občany, přičemž díky obrazové části, grafickému zpracování informací a statistikám nabízí přehled o hlavních událostech daného roku.

ra panorama 2017

pdf icon Panorama roku
      

pdf icon Předchozí vydání 

 

pixel-gold2

     

Soudní činnost

Tato část zprávy nabízí podrobný pohled na soudní činnost Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu díky analýze judikatury doprovázené odkazy na úplná znění a prezentaci soudních statistik daného roku.

ra activite judiciaire2017

pdf icon Soudní činnost
      

pdf icon Předchozí vydání

 

pixel-gold

Zpráva o hospodaření
(Výroční zpráva o činnosti pověřené schvalující osoby)

V souladu s platnými finančními pravidly podává pověřená schvalující osoba každého orgánu každoročně rozpočtovým orgánům Unie zprávu o hospodaření s příjmovými a výdajovými položkami orgánu v podobě výroční zprávy o činnosti. Tato zpráva, zvaná Zpráva o hospodaření, uvádí zejména výsledky dosažené díky zdrojům, které měl daný orgán k dispozici, a fungování systémů vnitřní kontroly.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version