Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Suda Europske unije sastoji se od dvaju dijelova, naslovljenih Pravosudna aktivnost i Izvješće o upravljanju. Sud Europske unije također objavljuje Godišnji pregled, koji čini sažetak Godišnjeg izvješća.

         

2017

 

Godišnji pregled

Godišnji pregled nudi sažet prikaz aktivnosti Suda Europske unije s pravosudnog, institucijskog i upravnog gledišta. U njemu se iznose najvažnije presude, objašnjava njihovo značenje za europske građane te se putem slika, infografika i statističkih podataka prikazuju događaji koji su obilježili godinu.

ra panorama 2017

pdf icon Godišnji pregled
      

pdf icon Ranija izdanja

 

 

 

pixel-gold2

     

Pravosudna aktivnost

Taj dio izvješća pruža detaljan uvid u pravosudnu aktivnost Suda, Općeg suda i Službeničkog suda, sadržava analizu sudske prakse s poveznicama na cjelovite tekstove i prikazuje godišnje statističke podatke.

ra activite judiciaire2017

pdf icon Pravosudna aktivnost

pdf icon Ranija izdanja

 

pixel-gold

Izvješće o upravljanju
(Godišnje izvješće o aktivnostima dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti)

Sukladno mjerodavnim financijskim pravilima, dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja ovlasti svake godine izvješćuje Unijina proračunska tijela o upravljanju prihodima i rashodima institucije u obliku godišnjeg izvješća o aktivnostima. To izvješće, nazvano Izvješće o upravljanju, prikazuje, među ostalim, rezultate koje je institucija ostvarila zahvaljujući osiguranim sredstvima i funkcioniranju sustava unutarnje kontrole.

GESTION 2017 for INTERNET

pdf icon Version française

pdf icon English version