Biblioteka

Skaitytojų aptarnavimas

Į priešais bokštus įsikūrusią biblioteką galima patekti iš Galerijos.

Sąjungos institucijose nedirbantiems asmenims (mokslininkams ir universitetų dėstytojams, advokatams ir kt.) gali būti leista naudotis biblioteka iš anksto pateikus motyvuotą prašymą. Prašymus, pageidautina nustatytos formos, suinteresuotieji asmenys turėtų pateikti bibliotekos skaitytojų aptarnavimo centre. Leidimas neišduodamas studijų nebaigusiems studentams.

Daugiau informacijos: - Informacija dėl duomenų apsaugos pdf   

Naudojimasis leidiniais

Leidiniais naudotis galima skaitykloje, kurioje laikomi Sąjungos teisės, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos valstybių narių teisės leidiniai. Kitų bibliotekos fondo leidinių reikia teirautis skaitytojų aptarnavimo centre. Europos Sąjungos institucijose nedirbantys asmenys už mokestį gali pasidaryti kopijas..

Leidinių skolinimas

Leidiniais leidžiama naudotis tik institucijos viduje.

Naudinga informacija

Darbo laikas

Pirmadienį - ketvirtadienį: 9.00-18.30 val.
Penktadienį: 9.00-17.00 val.
(darbo laikas teismo atostogų metu yra trumpesnis)

Kontaktai

Telefonas: (+352) 4303 1
Informacijos centras: (+352) 4303 2681
Faksas: (+352) 4303 2424
Prašymo forma

Pašto adresas

Bibliothèque
Cour de justice de l'Union européenne
L-2925 Luxembourg