Bibliotek

Tillträde till biblioteket

Biblioteket har sin ingång i gallerian nära de två tornen.


Personer som inte arbetar vid någon av EU:s institutioner och som kan styrka att de har ett legitimt intresse (forskare och universitetslärare, jurister, osv.) kan få tillträde till biblioteket efter att först ha inhämtat tillstånd. I detta avseende uppmanas berörda personer att kontakta bibliotekets help-desk, helst med användning av kontaktformuläret. Studenter som ännu inte har avslutat sina universitetsstudier kan inte beviljas tillstånd.

För ytterligare information: - Information om hur domstolen skyddar personuppgifter pdf   

Tillgång till verken

Biblioteksbesökarna kan i läsesalen använda sig av bibliotekets där förvarade samlingar av verk som rör EU-rätt, internationell rätt och Europeiska unionens medlemsstaters rättsordningar. Övriga verk som hör till bibliotekets samlingar kan beställas från bibliotekets help-desk. Externa användare kan göra kopior mot avgift.

Lån

Lån är endast möjliga inom institutionen.

Övriga upplysningar

Öppettider

Måndag till torsdag: 9.00 - 18.30
Fredag: 9.00 - 17.00
(förkortade öppettider de veckor som domstolen inte sammanträder)


Kontaktuppgifter

Växeln: (+352) 4303 1
Help-desk: (+352) 4303 2681
Telefax: (+352) 4303 2424
Kontaktformulär

Postadress

Biblioteket
Europeiska unionens domstol
L-2925 Luxembourg