Uprava za istraživanje i dokumentaciju

Uprava za istraživanje i dokumentaciju ima dvostruku zadaću: ona, s jedne strane, dvama sudovima Unije stavlja na raspolaganje izvore poredbenog prava do kojih dolazi zahvaljujući timu od oko 35 pravnika, koji u pravilu pokrivaju sve pravne sustave država članica, uz pomoć dokumentarista, i, s druge strane, pridonosi širenju informacija o sudskoj praksi Unije pomoću analitičkih aktivnosti koje obavlja.

Prva zadaća uključuje pripremanje istraživačkih bilježaka na zahtjev jednog od sudova koji čine instituciju, a koje su prije svega vezane uz različita rješenja određenog problema u nacionalnim pravima država članica. Navedeni poredbenopravni pristup koristan je ponajprije sudovima čija je glavna zadaća osigurati ujednačeno tumačenje i primjenu prava Unije u uniji koju čini 28 država članica.

Uprava također obavlja prethodno ispitivanje svih zahtjeva za prethodnu odluku upućenih Sudu – kako bi se u početnoj fazi postupka identificirali mogući problemi vezani, primjerice, uz dopuštenost zahtjeva i kako bi se procijenilo, kada je to potrebno, je li nužno provesti hitan prethodni postupak – te preliminarnu analizu žalbi podnesenih Sudu protiv odluka Općeg suda u određenim područjima kako bi se što prije utvrdile one koje bi mogle biti riješene obrazloženim rješenjem.

U okviru svoje druge zadaće Uprava, uz nadzor suca izvjestitelja, priprema sažetke presuda i rješenja objavljenih u Zborniku sudske prakse. Na temelju tih analiza, čiji rezultat preuzimaju sve baze podataka, Uprava je mogla kreirati više alata za pretraživanje koji su dostupni na ovoj stranici.

Navedeni alati uključuju:

Ti alati za pristup sudskoj praksi Unije dopunjeni su popisom komentara pravne doktrine, koji preuzima upućivanja na sve komentare o presudama triju sudova Unije objavljene u pravnim časopisima na koje je knjižnica pretplaćena.

Baze podataka također služe popunjavanju međuinstitucijske baze podataka EUR-Lex, u dijelu koji se odnosi na sudsku praksu i obuhvaća cjelokupno pravo Unije.

Osim toga, Uprava za istraživanje i dokumentaciju pruža sudovima Unije informacije o razvoju prava od osobitog interesa za Uniju. Ona također prikuplja sudsku praksu najvažnijih sudova država članica u području prava Unije, selektivnim pregledavanjem pravnih časopisa i kontaktima s mnogobrojnim nacionalnim sudovima. Ovisno o svojoj važnosti, prikupljene se odluke nakon kraće analize objavljuju u bazi podataka Udruženja državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova (Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l. / Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. Engleski / Francusk. Osobita pozornost pridaje se odlukama koje su uslijedile nakon što je Sud donio presudu u prethodnom postupku.