Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság

A Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság kettős feladatot lát el: egyrészt a két uniós bíróság rendelkezésére bocsátja az összehasonlító joggal kapcsolatos azon forrásokat, amelyekkel a hozzávetőleg harmincöt, a tagállami jogrendszereket ismerő jogászból és dokumentalistákból álló csapatának köszönhetően rendelkezik, másrészt pedig az elemző munka révén hozzájárul az uniós joggal kapcsolatos ítélkezési gyakorlat terjesztéséhez.

Az első feladathoz kapcsolódik, hogy az Igazgatóság az intézményt alkotó igazságszolgáltatási fórumok felkérése alapján kutatásokat végez, mégpedig elsősorban azzal kapcsolatban, hogy az egyes tagállamok nemzeti jogrendszereiben milyen megoldások léteznek egyik vagy másik problémakör vonatkozásában. Ez az összehasonlító jogi megközelítés igen hasznosnak bizonyul az igazságszolgáltatási fórumok számára, amelyek alapvető feladata, hogy a 27 tagállamból álló Európai Unióban biztosítsák az uniós jog egységes értelmezését és alkalmazását.

E feladathoz kapcsolódik a Bírósághoz érkezett valamennyi előzetes döntéshozatal iránti kérelem előzetes vizsgálata is, amelynek célja, hogy az eljárás korai szakaszában feltárják például az elfogadhatósággal kapcsolatos esetleges problémákat, adott esetben pedig megvizsgálják, hogy szükséges-e a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazása, valamint a Törvényszék bizonyos tárgykörökbe tartozó határozatai ellen a Bírósághoz benyújtott fellebbezések vizsgálata, amelynek célja annak a lehető leghamarabb történő meghatározása, hogy az ügy elbírálható-e indokolt végzéssel.

A második feladat kapcsán az Igazgatóság feladata, hogy az előadó bíró ellenőrzése mellett elkészítse a Határozatok Tárában közzétett ítéletek és végzések összefoglalóit. Ezen elemző munka nyomán - amelynek az eredményét adatbázisok együttesében gyűjtik össze - az Igazgatóság keresőprogramokat is létrehoz, amelyek ezen a honlapon érhetők el.

Ez utóbbiak közül a következőket említhetjük meg:

Az uniós ítélkezési gyakorlathoz történő hozzáférést lehetővé tevő fenti különböző programokat a tanulmányok jegyzéke egészíti ki, amely a Könyvtár által előfizetett jogtudományi folyóiratokban megjelent minden olyan tudományos cikk megjelenési adatait tartalmazza, amelyek a három uniós bíróság ítéletei alapján keletkeztek.

Az adatbázisok az uniós jog egészét felölelő EUR-Lex intézményközi adatbázis ítélkezési gyakorlatra vonatkozó részének feltöltésére is szolgálnak.

A Kutatási és Dokumentációs Igazgatóság ezenkívül tájékoztatja az uniós bíróságokat az uniós szempontból érdekesnek bizonyuló jogi fejleményekről, különösen a „Reflets (Jogi tükör)” című értesítő formájában. Az igazgatóság továbbá összegyűjti a tagállami felsőbb szintű bíróságok uniós jogra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát, amelyet a jogi folyóiratok szelektív figyelemmel kísérése és számos tagállami bírósággal fennálló kapcsolata segítségével végez. Az összegyűjtött határozatokról fontosságuk függvényében rövid elemzést végez, és megjelenteti őket az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union i.n.p.a. / Association des Conseils d'État et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne a.i.s.b.l.) által működtetett adatbázisban angolul / franciául. Különös figyelmet fordít a Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásban hozott ítéletei nyomán hozott határozatokra.