Οδηγίες για τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως

Σε ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, όπως είναι αυτό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστολή των διερμηνέων είναι να σας βοηθήσουν να εκφράσετε με σαφήνεια, φυσικότητα και ευχέρεια τις απόψεις σας στους λοιπούς μετέχοντες στη δίκη. Στο πλαίσιο αυτό, οι διερμηνείς προετοιμάζονται συστηματικά για τις συνεδριάσεις, μελετώντας διεξοδικά τη δικογραφία. Πάντως, μπορείτε να αντλήσετε ακόμη μεγαλύτερο όφελος από τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, ακολουθώντας ορισμένες συστάσεις :

  • Η ταχεία ανάγνωση ενός γραπτού κειμένου δυσχεραίνει την απευθείας απόδοσή του σε άλλη γλώσσα και, συνεπώς, δυσχεραίνει το έργο των διερμηνέων. Είναι, επομένως, προτιμότερο, να εκφράζεται κανείς ελεύθερα, με σταθερό ρυθμό και ευχέρεια, χωρίς να διαβάζει κείμενο.
  • Αν, όμως, επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ως οδηγό γραπτό κείμενο, παρακαλείσθε να το αποστείλετε προηγουμένως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Διερμηνείας*. Οι διερμηνείς θα μπορέσουν έτσι να προετοιμαστούν ενόψει της συνεδριάσεως του Δικαστηρίου. Εξυπακούεται ότι :

το κείμενο της αγορεύσεώς σας θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τους διερμηνείς• δεν θα γνωστοποιηθεί σε κανένα άλλο πρόσωπο•

κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία, οι διερμηνείς θα αποδώσουν πιστά τα όσα προφορικώς θα αναπτύξετε.

  • Ακόμη και οι χειρόγραφες σημειώσεις είναι χρήσιμες. Μη διστάσετε να δώσετε αντίγραφο στους διερμηνείς πριν από τη συνεδρίαση.
  • Προφέρετε καθαρά και αργά παραθέσεις, παραπομπές, αριθμούς, ονόματα, ακρωνύμια κ.λπ.
  • Προτού λάβετε το λόγο, βγάλετε τα ακουστικά, χαμηλώστε την ένταση του ήχου και απομακρύνετε τα ακουστικά από το μικρόφωνο προς αποφυγή παρεμβολών.
  • Παρακαλείσθε να θέσετε εκτός λειτουργίας το κινητό τηλέφωνο ή το PDA.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μελετήσετε τις Πρακτικές οδηγίες προς τους διαδίκους, διαθέσιμες στη σελίδα «Διαδικασία» του Δικαστηρίου.

*Διεύθυνση Διερμηνείας

Email: interpret@curia.europa.eu

Fax: +352/4303-3697

Τηλέφωνο: +352/4303-1