Direktoratet for Tolkning

Ved statutten for Den Europæiske Unions Domstol og dens procesreglement er der indført en streng sprogordning, der hviler på begrebet processprog.

Sagsøgeren kan i princippet vælge processproget blandt Den Europæiske Unions 24 officielle sprog*. Med henblik på at sikre at alle borgere har lige adgang til domstolsprøvelse, er det vigtigt, at parterne i retssager ved Unionens retsinstanser har mulighed for at udtrykke sig på deres modersmål. Derfor er der brug for simultantolkning af de offentlige retsmøder.

Tolkning af retsmøderne for Domstolen og Retten sikres af Direktoratet for Tolkning, som råder over ca. 70 fastansatte tolke. Efter behov hyres der desuden erfarne freelancetolke.

Sammensætningen af tolkehold sker i forhold til det valgte processprog, sproget i de medlemsstater, der er repræsenteret under retsmødet, og efter behovet for tolkning for dommerkollegierne og for eventuelle besøgsgrupper. Antallet af anvendte sprog varierer fra retsmøde til retsmøde. Tolkenes opgave er ikke den samme som den, der udføres af oversættere. Tolkning er ikke en direkte oversættelse af en skriftlig tekst, men derimod loyal gengivelse af et mundtligt budskab på et andet sprog end talerens. Tolkning foretages således øjeblikkeligt og muliggør kommunikation mellem taleren og den person, som det mundtlige indlæg er rettet til. Antallet af anvendte sprog varierer fra retsmøde til retsmøde.

 

Mere om:

Vejledning for procederende parter

Sprogordning

Alle nødvendige administrative oplysninger til hjælpeansatte konferencetolke findes på AIC’s webcalendar (en / fr), (klik på linket »Domstolen«)

Kontakt: interpret@curia.europa.eu

* Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.