Tulkkausosasto

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja työjärjestyksissä määrätään kielijärjestelyistä, joiden perustana on oikeudenkäyntikieli.

Kantaja voi yleensä valita oikeudenkäyntikielen unionin 24 virallisen kielen* joukosta. Jotta kaikilla kansalaisilla olisi yhtäläinen oikeus saada asiansa käsitellyksi Euroopan unionin tuomioistuimessa, on välttämätöntä, että he voivat käyttää omaa kieltään. Siksi jokaisessa istunnossa on simultaanitulkkaus.

Tulkkausosastolla työskentelee noin 70 vakinaista tulkkia. Osasto vastaa simultaanitulkkauksesta unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen julkisissa istunnoissa. Tarpeen mukaan apuna käytetään kokeneita freelance-tulkkeja.

Tulkkausryhmät muodostetaan valitun oikeudenkäyntikielen, istunnossa edustettujen jäsenvaltioiden kielten sekä ratkaisukokoonpanon ja mahdollisten vierailijaryhmien tulkkaustarpeiden mukaan. Tulkin tehtävä on erilainen kuin juristi-lingvistien. Tulkki ei käännä sanatarkasti etukäteen laadittua tekstiä, vaan esittää suullisen viestin täsmällisesti muulla kuin puhujan kielellä. Tulkki työskentelee reaaliajassa ja on läheisessä yhteydessä puhujaan sekä puheenvuoron kohteeseen. Käytettävien kielten määrä vaihtelee istunnosta toiseen.

Lisätietoa: 

Ohjeita asianosaisille

Kielijärjestelyt

Freelance-tulkeille (ylimääräisille konferenssitulkeille, AIC) tarkoitetut hallinnolliset ohjeet löytyvät toimielinten yhteisestä internetkalenterista napsauttamalla kohtaa  (en / fr) Cour de Justice / Court of Justice (vaatii salasanan). 

Yhteydenotot: interpret@curia.europa.eu

*bulgaria, englanti, espanja, kroatia, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari, viro