Uprava za usmeno prevođenje

Statut Suda Europske unije i njegove postupovne odredbe uspostavljaju strogo jezično uređenje koji se temelji na konceptu jezika postupka.

Jezik postupka u načelu bira tužitelj između 24 službena jezika* Europske unije. Kako bi se zajamčio jednak pristup svih građana sudovima Unije, prijeko je potrebno da se stranke u postupku pred sudovima Unije mogu izraziti na svojem jeziku. Zbog toga je tijekom javnih rasprava potrebno simultano prevođenje.

Usmeno prevođenje na raspravama pred Sudom i Općim sudom osigurava Uprava za usmeno prevođenje, koja zapošljava oko 70 stalnih usmenih prevoditelja. Prema potrebi angažiraju se iskusni usmeni prevoditelji vanjski suradnici.

Timovi usmenih prevoditelja sastavljaju se ovisno o jeziku postupka, jeziku država članica zastupanih na raspravi kao i o potrebama prevođenja za suce i moguće skupine posjetitelja. Broj korištenih jezika može se razlikovati od rasprave do rasprave. Uloga usmenog prevoditelja razlikuje se od uloge pravnika lingvista. Usmeno prevođenje ne sastoji se od prevođenja unaprijed napisanog teksta, već od vjernog prenošenja usmene poruke na jezik različit od jezika govornika. Usmeni prevoditelj tumači u stvarnom vremenu u simbiozi s govornikom i osobom kojoj je izlaganje namijenjeno.

 

Za više informacija: 

Savjeti za zastupnike govornike

- Jezično uređenje

Sve administrativne informacije namijenjene pomoćnim konferencijskim prevoditeljima (AIC) nalaze se na Web kalendar (kliknite na „Sud“)

Kontakt: interpret@curia.europa.eu

* bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.