Tolmácsolási Igazgatóság

Az Európai Unió Bíróságának alapokmánya és eljárási szabályzata szigorú szabályokat állapít meg a nyelvhasználatra vonatkozóan, amely szabályrendszer az eljárás nyelve elvén nyugszik.

Főszabály szerint az eljárás nyelvét a felperes választja meg az Európai Unió 24 hivatalos nyelve* közül. Az uniós polgárok csak akkor vehetik igénybe egyenlő eséllyel az igazságszolgáltatást, ha az uniós bíróságok előtt folyamatban lévő eljárásokban részt vevő felek anyanyelvükön fejezhetik ki magukat. A nyilvános tárgyalásokon ez teszi szükségessé a szinkrontolmácsolást.

A Bíróság és a Törvényszék előtti tárgyalások során a tolmácsolás feladatát a Tolmácsolási Igazgatóság látja el, amelyen belül hozzávetőleg 70 állandó tolmács dolgozik. A Tolmácsolási Igazgatóság az ellátandó feladatokból eredő szükségletektől függően tapasztalt szabadúszó tolmácsokat is igénybe vesz.

A tolmácscsoportok összeállítása az eljárás nyelvének megválasztása, a tárgyaláson részt vevő tagállamok hivatalos nyelve, valamint a bírák és a tárgyaláson esetlegesen részt vevő hallgatóság tolmácsolási igényei alapján történik. A tolmács szerepe nem azonos a jogász-nyelvészével. A tolmácsolás ugyanis nem valamely előzetesen megírt szöveg lefordítását jelenti, hanem a szóban kifejtett üzenetnek a felszólaló nyelvétől eltérő nyelven történő hű közvetítését. A tolmács tehát valós időben végzi munkáját, közvetlen kapcsolatban a felszólalóval és a szóbeli előadás címzettjével. A használt nyelvek száma tárgyalásonként változhat.

 

További információk:

Tanácsok a tárgyaláson felszólaló képviselőknek

Nyelvhasználati rendszer

A konferenciatolmács kisegítő alkalmazottaknak szóló valamennyi adminisztratív felvilágosítás a Webcalendar‑on található ( en / fr ), (a „Bíróság" gombra kell kattintani)

Elérhetőség: interpret@curia.europa.eu

*Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.