Vertimo žodžiu direktoratas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute ir procedūros reglamente įtvirtintos griežtos kalbų vartojimo taisyklės, pagrįstos proceso kalbos sąvoka.

Paprastai proceso kalbą iš 24 Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų* pasirenka ieškovas. Siekiant, kad teise kreiptis į teismą galėtų pasinaudoti visi piliečiai, būtina sudaryti sąlygas Sąjungos teismų bylose dalyvaujančioms šalims kalbėti savo kalba. Būtent todėl viešų teismo posėdžių metu reikalingas sinchroninis vertimas.

Už sinchroninį vertimą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo posėdžiuose atsakingas Vertimo žodžiu direktoratas, kuriame dirba maždaug 70 nuolatinių vertėjų. Prireikus į pagalbą pasitelkiami ir patyrę laisvai samdomi vertėjai žodžiu.

Vertėjų komandos sudarymas priklauso nuo proceso kalbos, posėdyje dalyvaujančių valstybių narių atstovų kalbos bei teisėjų ir galimų lankytojų grupių vertimo poreikių. Vartojamų kalbų skaičius įvairiuose posėdžiuose skiriasi. Vertėjo žodžiu funkcijų negalima prilyginti teisininko lingvisto darbui. Vertimas žodžiu yra ne iš anksto parašyto teksto vertimas, bet kaip įmanoma tikslesnis kalbėtojo minties perteikimas į kitą kalbą. Taigi vertėjas dirba realiu laiku tarpininkaudamas tarp kalbėtojo ir jo klausytojo.

 

Daugiau informacijos: 

Patarimai proceso dalyviams

Kalbų vartojimo taisyklės

Visa pagalbiniams konferencijų vertėjams žodžiu (AIC) ( en / fr ) skirta administracinio pobūdžio informacija pateikiama „Webcalendar" (spausti nuorodą „Cour de justice")

El. pašto adresas: interpret@curia.europa.eu

*Airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbos.