Directie Tolken

In het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Reglement voor de procesvoering is een strikte talenregeling vastgelegd die berust op het begrip "procestaal".

In principe wordt de procestaal door de verzoeker gekozen uit de 24 officiële talen* van de Europese Unie. Voor een gelijke toegang tot de rechterlijke instanties van de Unie moeten alle burgers zich als partij in hun eigen taal kunnen uitdrukken. Simultaantolken is dan ook noodzakelijk tijdens de openbare terechtzittingen.

Het simultaan tolken tijdens de openbare terechtzittingen van het Hof van Justitie en het Gerecht wordt verzorgd door de Directie tolken, die circa 70 vaste tolken telt. Zo nodig maakt de directie ook gebruik van ervaren freelancetolken.

De tolkenteams worden samengesteld aan de hand van de gekozen procestaal, de taal van de ter zitting vertegenwoordigde lidstaten en de behoefte aan vertaling van de rechters en eventuele bezoekersgroepen. Het werk van een tolk is niet op één lijn te stellen met dat van een jurist-linguïst. Tolken is niet het vertalen van een bestaande geschreven tekst, maar het getrouw weergeven van een gesproken boodschap in een andere taal dan die van de spreker. De tolk maakt dus onmiddellijke communicatie mogelijk tussen de spreker en degene tot wie deze zich richt. Het aantal gebruikte talen kan per terechtzitting verschillen.

 

Voor meer informatie:

Adviezen voor het houden van pleidooi

Talenregeling

Alle informatie voor assistent-congrestolken (AIC) ( en / fr ) staat in de WebCalendar (klik op „Cour de justice")

Contact: interpret@curia.europa.eu

*Duits, Engels, Bulgaars, Deens, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds en Tsjechisch.