Dyrekcja Tłumaczeń Konferencyjnych

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz regulaminy instancji wchodzących w jego skład ustanawiają bardzo konkretną oprawę językową procedury, w której pojęciem kluczowym jest język postępowania.

Język postępowania, co do zasady, wybierany jest przez stronę skarżącą spośród 24 języków urzędowych* Unii Europejskiej. Równy dostęp wszystkich obywateli do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może bowiem zostać osiągnięty jedynie wówczas, gdy strony postępowania przed sądami Unii będą miały możliwość wypowiadania się we własnym języku. Dlatego też rozprawy muszą być tłumaczone symultanicznie.

Tłumaczenie rozpraw Trybunału Sprawiedliwości i Sądu zapewnia Dyrekcja Tłumaczeń Konferencyjnych, licząca 70 etatowych tłumaczy. W miarę potrzeb korzysta ona również z usług doświadczonych tłumaczy free-lance.

Zespół tłumaczy na daną rozprawę buduje się uwzględniając język postępowania, języki państw członkowskich biorących udział w rozprawie oraz języki sędziów zasiadających w składzie i - ewentualnie - grup gości. Liczba języków używanych na rozprawach bywa różna. Zadania tłumacza konferencyjnego nie można utożsamiać z zadaniem prawnika lingwisty. Tłumaczenie ustne nie polega bowiem na dosłownym przełożeniu napisanego tekstu, lecz na wiernym przekazaniu w innym języku komunikatu wyrażonego przez mówcę. Tłumacz konferencyjny pracuje w czasie rzeczywistym, umożliwiając komunikację między mówcą i słuchaczem.

 

Dalsze informacje: 

Wskazówki dla mówców

Języki

Wszelkie informacje przeznaczone dla akredytowanych nieetatowych tłumaczy konferencyjnych (AIC) ( en / fr ) znajdują się w Web Calendar (należy kliknąć myszką ikonę „Trybunał Sprawiedliwości")

Kontakt: interpret@curia.europa.eu

* Angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.