Direktorat za tolmačenje

Statut Sodišča Evropske unije in njegov poslovnik vzpostavljata strogo jezikovno ureditev, ki temelji na pojmu jezika postopka.

Jezik postopka načeloma izbere tožeča stranka med 24 uradnimi jeziki* Evropske unije. Za jamstvo enakega dostopa vseh državljanov do sodišča je namreč bistveno, da se lahko stranka v postopku pred sodiščema Unije izrazi v svojem jeziku. Na javnih obravnavah je zato potrebno simultano tolmačenje.

Simultano tolmačenje na javnih obravnavah pred Sodiščem in Splošnim sodiščem zagotavlja Direktorat za tolmačenje, ki zaposluje približno 70 stalnih tolmačev. Po potrebi se služba obrne tudi na izkušene zunanje tolmače.

Sestava skupin tolmačev je določena glede na izbiro jezika postopka, jezik držav članic, zastopanih na obravnavi, ter glede na potrebe po tolmačenju za sodnike in morebitne skupine obiskovalcev. Število uporabljenih jezikov se lahko od obravnave do obravnave razlikuje. Naloge tolmača ni mogoče enačiti z nalogo pravnika lingvista. Tolmačenje namreč ni prevajanje predhodno napisanega besedila, ampak natančno tolmačenje ustno izraženega sporočila v jezik, ki ni jezik govornika. Tolmač tako dela sočasno ter v sožitju z govornikom in naslovnikom sporočila.

 

Za več informacij:

Nasveti strankam

Jezikovna ureditev

Vse informacije, namenjene pomožnim konferenčnim tolmačem (AIC) (en / fr), so na Webcalendar (kliknite na „Sodišče")

Kontakt: interpret@curia.europa.eu

*Angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.