Direcția protocol și vizite

Direcția protocol și vizite asigură ansamblul evenimentelor și activităților de reprezentare ale instituției. Direcția este compusă din două unități (protocol și vizite), precum și dintr-o celulă „opere de artă", care gestionează operele de artă încredințate în depozit sau împrumutate instituției.

Protocol

Unitatea protocol are misiunea de a organiza și de a gestiona ansamblul evenimentelor și activităților care presupun aspecte de reprezentare a instituției și a membrilor săi. Astfel, unitatea se ocupă în special de ședințele solemne, de vizitele oficiale, de vizitele de studii ale instanțelor naționale supreme și constituționale și ale instanțelor internaționale. Ea răspunde de asemenea de organizarea forumului anual cu participarea magistraților naționali.

Vizite

În scopul de a asigura o mai bună cunoaștere a instituției judiciare a Uniunii Europene, Curtea primește la sediul său grupuri de vizitatori și le propune programe adaptate intereselor lor (seminarii în atenția magistraților naționali, vizite de studii pentru practicieni ai dreptului și pentru studenți la drept, sesiuni de informare pentru vizitatori care nu sunt juriști).

În fiecare an, Curtea de Justiție primește aproximativ 4 000 de practicieni ai dreptului (magistrați naționali, avocați, cadre didactice universitare, consilieri juridici etc.) și aproximativ 10 000 de alți vizitatori, în majoritate studenți la drept.

Informații suplimentare: - Vizite și cereri de vizită