Ομαδικές επισκέψεις

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκει την επαφή με τους πολίτες, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης επισκέψεων. Με τις επισκέψεις αυτές το Δικαστήριο φιλοδοξεί να παράσχει στους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τον λόγο ύπαρξης και τον θεμελιώδη ρόλο των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης και να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο επηρεάζεται η ζωή τους από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των δραστηριοτήτων του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει στην έδρα του στο Λουξεμβούργο επισκέψεις νομικών, ήτοι δικαστών, δικηγόρων, πανεπιστημιακών, νομικών συμβούλων επιχειρήσεων κ.λπ. Το Δικαστήριο υποδέχεται επίσης πολυάριθμους άλλους επισκέπτες, κυρίως φοιτητές νομικής.

Εκτός των επιτόπιων επισκέψεων, οι οποίες αποτελούν τον προσφορότερο τρόπο επαφής με το θεσμικό όργανο, είναι πλέον δυνατή και η διοργάνωση επισκέψεων εξ αποστάσεως.

Οι επισκέψεις στο Δικαστήριο επιτρέπονται μόνον κατά τις περιόδους κατά τις οποίες διεξάγονται συνεδριάσεις και πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 έως τις 17:30.

Για τις μεμονωμένες επισκέψεις ή τις τουριστικές επισκέψεις, παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την αντίστοιχη σελίδα.

Οι επισκέψεις που διοργανώνονται από τη Μονάδα Σεμιναρίων και Επισκέψεων είναι δωρεάν και διεξάγονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (« EMAS »), η Υπηρεσία Επισκέψεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύεται να ενεργεί για όλες τις δραστηριότητές της με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνει δε διαρκώς τις δράσεις της, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, προγράμματα εξ αποστάσεως εκδηλώσεων και διανέμοντας πληροφοριακό υλικό σε ψηφιακή μορφή.

Πριν υποβάλετε αίτημα επίσκεψης στο Δικαστήριο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής και τα οργανωτικά ζητήματα.

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας Επισκέψεων

Η Υπηρεσία Επισκέψεων διοργανώνει δύο είδη δραστηριοτήτων: επισκέψεις και σεμινάρια.

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να διοργανωθούν είτε επιτόπου είτε εξ αποστάσεως.

Προϋποθέσειςεγγραφής

Η διαχείριση των επιτόπιων επισκέψεων και των εξ αποστάσεως επισκέψεων γίνεται μέσω της εφαρμογής My Visit. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας επισκεπτών μέσω της εφαρμογής αυτής. Κατά την υποβολή του αιτήματος, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε στο πεδίο «Παρατηρήσεις» εάν επιθυμείτε τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως επίσκεψης.

 • Λόγω του ειδικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του Δικαστηρίου, προτεραιότητα έχουν οι ομάδες που απαρτίζονται από νομικούς ή φοιτητές νομικής.
 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για ομαδικές επισκέψεις σπουδαστών μη πανεπιστημιακού επιπέδου, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Επισκέψεων (φόρμα επικοινωνίας – επιλογή «Οργανωμένες επισκέψεις»).
 • Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των επαγγελματιών νομικών και των φοιτητών νομικής για το Δικαστήριο, το αίτημα επίσκεψης πρέπει να υποβάλλεται πέντε έως έξι μήνες πριν από την επίσκεψη.
 • Οι επιτόπιες επισκέψεις διοργανώνονται για ομάδες απαρτιζόμενες από 7 έως 35 το πολύ συμμετέχοντες. Για ομάδες με μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στη Μονάδα Σεμιναρίων και Επισκέψεων (φόρμα επικοινωνίας – επιλογή «Οργανωμένες επισκέψεις»).
 • Οι εξ αποστάσεως επισκέψεις διοργανώνονται για ομάδες με 7 τουλάχιστον συμμετέχοντες.

Στοιχεία του προγράμματος των επιτόπιων και των εξ αποστάσεως επισκέψεων

Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία του προγράμματος της επιτόπιας ή της εξ αποστάσεως επίσκεψής σας αναλόγως των ενδιαφερόντων σας, των νομικών γνώσεών σας και των χρονικών δυνατοτήτων σας:

 • Παρακολούθηση επ' ακροατηρίου συζήτησης σε υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Γενικού Δικαστηρίου, της οποίας προηγείται ενημέρωση για την εν λόγω υπόθεση (συνήθως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8:20 έως τις 11:30· διάρκεια περίπου 3 ώρες). Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για επιτόπιες επισκέψεις!
 • Γενική παρουσίαση του Δικαστηρίου/του Γενικού Δικαστηρίου (διάρκεια: 45 λεπτά)
 • Παρουσίαση του επαγγέλματος του γλωσσομαθούς νομικού (διάρκεια: 45 λεπτά)
 • Παρουσίαση του καθεστώτος πολυγλωσσίας στο Δικαστήριο (μετάφραση, διερμηνεία) (διάρκεια: 45 λεπτά)
 • Επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη (διάρκεια: 30 λεπτά, 10 λεπτά για τις εξ αποστάσεως επισκέψεις)
 • Ξενάγηση στα κτίρια (διάρκεια: 45 λεπτά, 30 λεπτά για τις εξ αποστάσεως επισκέψεις)

Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος μπορείτε να τα επιλέξετε στο ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρώσετε στην εφαρμογή My Visit (βλ. κατωτέρω «Σύνδεση με το My Visit»). Υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των υλικών και ανθρώπινων πόρων του Δικαστηρίου, η Υπηρεσία Επισκέψεων θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις επιλογές σας.

Εξ αποστάσεως επισκέψεις

Οι εξ αποστάσεως επισκέψεις διοργανώνονται υπό τους ίδιους όρους με τις επιτόπιες επισκέψεις. Δεν ισχύει το όριο των 35 συμμετεχόντων. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμά σας επιλέγοντας τα στοιχεία του προγράμματος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι εξ αποστάσεως επισκέψεις μπορούν να προσαρμοστούν στο επίπεδο των γνώσεων και των ενδιαφερόντων της ομάδας σας. Το Δικαστήριο διαθέτει δική του πλατφόρμα για τέτοια προγράμματα, πλην όμως, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η Υπηρεσία Επισκέψεων μπορεί να δεχθεί τη διεξαγωγή της επίσκεψης μέσω πλατφόρμας της δικής σας επιλογής. Κάθε συμμετέχων συνδέεται χωριστά μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου τον οποίο αποστέλλει η Υπηρεσία Επισκέψεων. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Υπηρεσία Επισκέψεων ορίζει ημερομηνία και αποστέλλει ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής σύνδεσης.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εξ αποστάσεως επίσκεψης μέσω της εφαρμογής «My Visit» (βλ. κατωτέρω «Σύνδεση με το My Visit»). Κατά την υποβολή του αιτήματος, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε στο πεδίο «Παρατηρήσεις» ότι επιθυμείτε τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως επίσκεψης.

Εντός ευλόγου χρόνου (το αργότερο δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία της επίσκεψης), μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη μετατροπή της επιτόπιας επίσκεψης σε εξ αποστάσεως ή το αντίστροφο.

Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες ή για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση της επίσκεψής σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Επισκέψεων (φόρμα επικοινωνίας – επιλογή «Οργανωμένες επισκέψεις»).

Σεμινάρια

Κατόπιν αιτήματος ομάδας δικαστών, είναι δυνατή η διοργάνωση σεμιναρίων διάρκειας μίας ή δύο ημερών με πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων.

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η διάδοση και η βέλτιστη κατανόηση του δικαίου της Ένωσης με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του. Σκοπός των σεμιναρίων είναι επίσης να διευκολυνθούν, αφενός, ο διάλογος μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και δικαστηρίων της Ένωσης και, αφετέρου, η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τα σεμινάρια μπορούν να διοργανωθούν και εξ αποστάσεως.

Εάν ενδιαφέρεστε για τη διοργάνωση σεμιναρίων, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Επισκέψεων (φόρμα επικοινωνίας – επιλογή «Οργανωμένες επισκέψεις») η οποία θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες.

Οργανωτικά ζητήματα σχετικά με τα επιτόπια προγράμματα

 • Ο υπεύθυνος της ομάδας των επισκεπτών διαβιβάζει μέσω της εφαρμογής My Visit, το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη, κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και την ημερομηνία γεννήσεώς τους. Παρακαλείσθε να μην υπερβείτε τον αριθμό των επισκεπτών που έχετε δηλώσει, χωρίς προηγουμένως να έχετε επικοινωνήσει γραπτώς με την Υπηρεσία Επισκέψεων.
 • Η Υπηρεσία Επισκέψεων γνωστοποιεί το προτεινόμενο πρόγραμμα της επίσκεψης περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη, καθώς και το οριστικό πρόγραμμα περίπου μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη, μέσω του προσωπικού λογαριασμού My Visit του υπεύθυνου της ομάδας.
 • Την ημέρα της επίσκεψης οι επισκέπτες πρέπει να βρίσκονται στην είσοδο την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα πρέπει να τηρείται με απόλυτη ακρίβεια. Εφιστάται η προσοχή των επισκεπτών στο γεγονός ότι η κυκλοφορία οχημάτων στο Λουξεμβούργο είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με συνέπεια να δημιουργείται συχνά, κατά τις πρωινές ώρες, συμφόρηση στους αυτοκινητοδρόμους και στους δρόμους της πρωτεύουσας.
 • Λόγω των μέτρων ασφαλείας, τόσο οι επισκέπτες όσο και οι αποσκευές τους και τα λοιπά προσωπικά τους αντικείμενα διέρχονται από ανιχνευτή μετάλλων.
 • Αναλόγως της υγειονομικής κατάστασης, ενδέχεται να απαιτηθεί ο έλεγχος υγειονομικού πιστοποιητικού.
 • Οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και συμπεριφοράς.
 • Τους επισκέπτες υποδέχεται στην είσοδο του Δικαστηρίου ξεναγός, συνεργάτης της Υπηρεσίας Επισκέψεων. Ο ξεναγός συνοδεύει την ομάδα των επισκεπτών και φροντίζει για την τήρηση του προγράμματος καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στο Δικαστήριο. Οι υπεύθυνοι των ομάδων πρέπει επίσης να μεριμνούν για την τήρηση του προγράμματος από τους επισκέπτες και να συνδράμουν τον ξεναγό.
 • Κάθε επισκέπτης πρέπει να έχει μαζί του δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.
 • Η πρόσβαση στο εστιατόριο ή στην καφετέρια του Δικαστηρίου επιτρέπεται καταρχήν μόνον στο προσωπικό του οργάνου.
 • Στο τέλος της επίσκεψης στο Δικαστήριο, ζητείται από τον υπεύθυνο της ομάδας να συμπληρώσει έντυπο αξιολόγησης της επίσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Το Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μια προγραμματισμένη επίσκεψη.

Οργανωτικά ζητήματα σχετικά με τα εξ αποστάσεως προγράμματα

 • Η Υπηρεσία Επισκέψεων αποστέλλει στον υπεύθυνο της ομάδας ηλεκτρονικό σύνδεσμο και, εφόσον είναι απαραίτητο, ορίζει ημερομηνία και αποστέλλει ηλεκτρονικό σύνδεσμο για την πραγματοποίηση δοκιμαστικής σύνδεσης.
 • Ο υπεύθυνος της ομάδας αναλαμβάνει να διαβιβάσει στους συμμετέχοντες όλες τις σχετικές πληροφορίες (πρόγραμμα, ηλεκτρονικό σύνδεσμό, ημερομηνία δοκιμαστικής σύνδεσης).
 • Ο υπεύθυνος της ομάδας δηλώνει τον ακριβή αριθμό των αναμενόμενων συνδέσεων. Για τις εξ αποστάσεως επισκέψεις δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των ονομάτων και της ημερομηνίας γεννήσεως των συμμετεχόντων.
 • Ο υπεύθυνος της ομάδας εγγυάται για τη σύνθεση της ομάδας και δεσμεύεται να διαβιβάσει τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο μόνο στους δηλωμένους επισκέπτες.
 • Η Υπηρεσία Επισκέψεων γνωστοποιεί το προτεινόμενο πρόγραμμα της επίσκεψης περίπου δύο εβδομάδες πριν από την επίσκεψη, καθώς και το οριστικό πρόγραμμα περίπου μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη, μέσω του προσωπικού λογαριασμού My Visit του υπεύθυνου της ομάδας.
 • Την ημέρα της επίσκεψης οι επισκέπτες παρακαλούνται να τηρούν επακριβώς το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.
 • Το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως επίσκεψης παρακολουθεί συνεργάτης της Μονάδας Σεμιναρίων και Επισκέψεων και διασφαλίζει την ομαλή εξέλιξή του.
 • Στο τέλος της επίσκεψης στο Δικαστήριο, ζητείται από τον υπεύθυνο της ομάδας να συμπληρώσει έντυπο αξιολόγησης της επίσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Το Δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μια προγραμματισμένη επίσκεψη.

Αίτημα επίσκεψης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Σύνδεση με το MyVisit

Η διαχείριση των επιτόπιων και των εξ αποστάσεως επισκέψεων γίνεται μέσω της εφαρμογής My Visit. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας επισκεπτών μέσω της εφαρμογής αυτής. Κατά την υποβολή του αιτήματος, παρακαλείσθε να διευκρινίσετε στο πεδίο «Παρατηρήσεις»  εάν επιθυμείτε τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως επίσκεψης.

Για τη χρήση της εφαρμογής, είναι απαραίτητο να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό. Μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού μπορείτε:

 • να δημιουργείτε καταλόγους επισκεπτών οι οποίοι μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για μελλοντικές επισκέψεις.
 • να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες επίσκεψης πριν από την υποβολή του αιτήματος επίσκεψης.
 • να επιλέγετε τα στοιχεία του προγράμματος της επίσκεψης.

Μετά την υποβολή του αιτήματος επίσκεψης, μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού μπορείτε:

 • να παρακολουθείτε την πορεία εξέτασης του αιτήματος.
 • να τροποποιείτε ορισμένα στοιχεία του αιτήματος πριν από την έγκρισή του.
 • να συμβουλεύεστε ή να εκτυπώνετε τα σχετικά με τον φάκελο της επίσκεψης έντυπα.
 • να συμβουλεύεστε το ιστορικό των επισκέψεών σας στο Δικαστήριο.

Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά τη χρήση της εφαρμογής My Visit, μπορείτε να συμβουλευθείτε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης, κάνοντας κλικ στο «?», ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας – επιλογή «Οργανωμένες επισκέψεις».

Σύνδεση στο My Visit

Εάν δεν διαθέτετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Ξεναγήσεις στα κτίρια και στα έργα τέχνης (Art' tour)

Χάρη σε δωρεές και δάνεια των κρατών μελών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί συλλογή έργων τέχνης, αντιπροσωπευτική της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχιτεκτονική παρέμβαση του Dominique Perrault στα κτίρια του Δικαστηρίου κατέστησε δυνατή την αναδιάταξη και την ανάδειξη των έργων αυτών. Η Υπηρεσία Επισκέψεων του Δικαστηρίου διοργανώνει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, δωρεάν ξεναγήσεις για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τα έργα της συλλογής σε ένα εμβληματικό αρχιτεκτονικό πλαίσιο.

Οι ξεναγήσεις αυτές διεξάγονται βάσει προκαθορισμένου προγράμματος στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα γερμανικά, με όριο τους 20 επισκέπτες κάθε φορά. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εγγράφονται τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, χρησιμοποιώντας τη φόρμα εγγραφής. Οι επιβεβαιωμένοι επισκέπτες προσέρχονται στην είσοδο επισκεπτών (σχεδιάγραμμα), έχοντας μαζί τους επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, 15 λεπτά πριν από την έναρξη της επίσκεψης.

Μπορούν να διοργανώνονται επιπλέον ξεναγήσεις, αποκλειστικά για ομάδες επισκεπτών (αποτελούμενες από 7 τουλάχιστον άτομα) κατόπιν σχετικού αιτήματος στην Υπηρεσία Επισκέψεων (φόρμα επικοινωνίας – επιλογή «Οργανωμένες επισκέψεις»).