Posjeti za grupe

Sud Europske unije nastoji se približiti građanima, osobito organizacijom posjeta. Posjeti imaju za svrhu bolje razumijevanje razloga postojanja i temeljne uloge sudova Unije i otkrivanje na koji način presude Suda izravno utječu na život europskih građana.

S jedne strane, zbog posebnosti djelatnosti institucije, Sud Europske unije u svojem sjedištu u Luxembourgu prima specijalizirane grupe, poput nacionalnih sudaca, odvjetnika, sveučilišnih profesora, korporativnih pravnika itd. S druge strane, Sud u velikom broju prima i druge posjetitelje, osobito studente prava.

Iako su fizički posjeti i dalje preporučeni oblik za otkrivanje institucije, sada su mogući i virtualni posjeti.

Posjeti Sudu ograničeni su na razdoblja sudskih zasjedanja i održavaju se radnim danom od 8 do 17.30 sati.

Za pojedinačne posjete ili turističke posjete, molimo konzultirajte odgovarajuće stranice.

Posjeti koje organizira Odjel za seminare i posjete besplatni su i održavaju se na svim službenim jezicima Europske unije.

U kontekstu sustava „EMAS”, Služba za posjete Suda Europske unije obvezuje se u svim svojim aktivnostima djelovati uz poštovanje zaštite okoliša i stalno unapređuje svoje mjere, osobito nuđenjem virtualnih programa i objavom digitalizirane dokumentacije.

Prije nego što podnesete zahtjev za posjet Sudu, molimo pozorno pročitajte informacije o uvjetima registracije i organizacije.

Vrste aktivnosti koje organizira Služba za posjete

Služba za posjete nudi dvije vrste aktivnosti: posjete i seminare.

Te dvije aktivnosti odvijaju se fizički ili virtualno.

Uvjeti registracije

Aplikacija My Visit omogućuje upravljanje fizičkim i virtualnim posjetima. Voditelj grupe treba putem te aplikacije podnijeti svoj zahtjev za registraciju. Prilikom podnošenja zahtjeva u rubrici „napomene” navedite želite li virtualni posjet.

 • Zbog posebnosti aktivnosti Suda, prednost imaju grupe sastavljene od praktičara prava ili studenata prava.
 • Minimalna starost sudionika je 18 godina. Za zahtjeve za grupe studenata koji nisu na sveučilišnoj razini preporučujemo kontaktirati Službu za posjete (obrazac za kontakt – rubrika organizirani posjeti).
 • S obzirom na interes za posjete Sudu, zahtjev za posjet valja podnijeti 5 do 6 mjeseci unaprijed.
 • Fizički posjeti organiziraju se za grupe od najmanje sedam, a najviše 35 osoba. Za grupe izvan tih okvira molimo kontaktirajte Odjel za seminare i posjete (obrazac za kontakt – rubrika organizirani posjeti).
 • Virtualni posjeti organiziraju se za grupe od najmanje sedam sudionika.

Elementi programa za fizičke i virtualne posjete

Za fizičke i virtualne posjete možete odabrati elemente programa koji najbolje odgovaraju vašim interesima i poznavanju prava, i to u granicama vaših vremenskih ograničenja.

 • Rasprava u predmetu pred Sudom ili Općim sudom, kojoj prethodi sažet prikaz predmeta (obično utorkom, srijedom i četvrtkom od 8.20 do 11.30 sati; u trajanju od oko 3 sata). Ovaj element programa dostupan je samo za fizičke posjete!
 • Opći prikaz Suda/Općeg suda (trajanje: 45 minuta)
 • Prikaz profesije pravnika lingvista (trajanje: 45 minuta)
 • Prikaz višejezičnosti na Sudu (pismeno i usmeno prevođenje) (trajanje: 45 minuta)
 • Posjet knjižnici (trajanje: 30 minuta; 10 minuta za virtualne posjete)
 • Posjet zgradama s vodičem (trajanje: 45 minuta; 30 minuta za virtualne posjete s vodičem)

Ti se elementi programa mogu odabrati u upitniku koji trebate ispuniti u aplikaciji „My Visit” (vidjeti poglavlje „Spajanje na My Visit”). Pod uvjetom da su materijalni i ljudski resursi na Sudu dostupni, Služba za posjete nastojat će što je više moguće poštovati vaš odabir.

Virtualni posjeti

Virtualni posjeti organiziraju se pod istim uvjetima kao i fizički posjeti. Međutim, veličina grupe nije ograničena na 35 sudionika. Možete slobodno odabrati elemente programa spomenute u prethodnom poglavlju radi sastavljanja svojeg programa. Virtualni posjeti mogu biti prilagođeni razini znanja i interesa vaše grupe. Sud raspolaže platformom predviđenom za takve programe, ali Služba za posjete može pod određenim uvjetima prihvatiti da se virtualni posjet održi putem platforme po vašem izboru. Sudionici se mogu spojiti pojedinačno, a Služba za posjete poslat će vam poveznicu za spajanje i, prema potrebi, datum i mjesto eventualnog testnog spajanja.

Zahtjev za virtualni posjet možete podnijeti putem aplikacije „My Visit” (vidjeti poglavlje „Spajanje na My Visit”). U zahtjevu u rubrici „napomene” navedite da želite virtualni posjet.

U razumnom roku (najkasnije dva tjedna prije predviđenog datuma) možete također zatražiti pretvaranje svojeg fizičkog posjeta u virtualni ili obratno.

U slučaju poteškoća ili za bilo koje pitanje o organizaciji vašeg posjeta, molimo pošaljite poruku Službi za posjete (obrazac za kontakt – rubrika „organizirani posjeti”).

Seminari

Na zahtjev skupine sudaca, mogu se izraditi seminari koji se održavaju jedan ili dva dana i obrađuju ciljanije programe prema interesima sudionika.

Cilj tih seminara jest pridonijeti širenju i boljem razumijevanju prava Unije radi njegove bolje primjene. Seminarima je također cilj olakšati, s jedne strane, dijalog između nacionalnog i europskog suda i, s druge strane, pravosudnu suradnju između različitih država članica.

Seminari se također održavaju u virtualnom obliku.

Ako ste zainteresirani za takav format, molimo obratite se Službi za posjete (obrazac za kontakt – rubrika organizirani posjeti), koja će vam dati sve potrebne upute.

Organizacijski uvjeti fizičkih programa

 • Molimo voditelje grupe posjetitelja da najkasnije dva tjedna prije posjeta dostave popis sudionika i njihov datum rođenja putem aplikacije My Visit. Molimo da ne prekoračite najavljeni broj sudionika bez prethodnog pisanog kontakta sa Službom za posjete.
 • Služba za posjete dostavlja prijedlog programa oko dva tjedna unaprijed, a konačan program oko tjedan dana prije posjeta, putem osobnog profila osobe za kontakt na My Visit.
 • Na dan posjeta molimo da se grupa posjetitelja pojavi na ulazu i u vrijeme navedeno u programu. Molimo da se strogo pridržavate vremena. Posjetiteljima se skreće pozornost na gustoću cestovnog prometa u Luksemburgu, koja često uzrokuje jutarnje gužve na autocestama i u glavnom gradu.
 • Zbog mjera sigurnosti, posjetitelji moraju proći kroz detektor metala, kao i njihova ručna prtljaga te drugi osobni predmeti.
 • Ovisno o zdravstvenoj situaciji, možda će biti potrebna kontrola zdravstvenih potvrda.
 • Posjetitelji se moraju pridržavati sigurnosnih uputa i pravila ponašanja.
 • Na ulazu Suda posjetitelje dočekuje vodič iz Odjela za seminare i posjete. Ta osoba prati i nadzire grupu tijekom cijelog posjeta Sudu. Voditelji grupa također moraju nadzirati posjetitelje i pomagati vodiču.
 • Molimo da svaki sudionik sa sobom ima identifikacijsku ispravu, putovnicu ili vozačku dozvolu.
 • Pristup samoposlužnom restoranu ili kafeteriji Suda u načelu je rezerviran za osoblje.
 • Molimo voditelja grupe da nakon posjeta Sudu ispuni obrazac za ocjenjivanje, dostupan na stranici:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Upozoravamo da u iznimnim okolnostima Sud ima pravo otkazati planirani posjet.
 • Služba za posjete voditelju grupe šalje poveznicu za spajanje i, prema potrebi, datum i mjesto eventualnog testnog spajanja.
 • Voditelj grupe dužan je proslijediti sudionicima sve primljene informacije (program, mjesto spajanja, datum testnog spajanja).
 • Molimo voditelja grupe da precizira broj očekivanih spajanja; za ovaj oblik posjeta nije potrebno dostaviti imena i datume rođenja sudionika.
 • Voditelj grupe jamči za sastav grupe i dužan je proslijediti poveznicu za spajanje samo najavljenim posjetiteljima.
 • Služba za posjete dostavlja prijedlog programa oko dva tjedna unaprijed, a konačan program oko tjedan dana prije posjeta, putem osobnog profila osobe za kontakt na My Visit.
 • Molimo da se posjetitelji na dan posjeta strogo pridržavaju vremena.
 • Službenik iz Odjela za seminare i posjete nadzire virtualni program i osigurava njegovo dobro odvijanje.
 • Molimo voditelja grupe da nakon posjeta Sudu ispuni obrazac za ocjenjivanje, dostupan na stranici:

Organizacijski uvjeti virtualnih programa

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation

 • Upozoravamo da u iznimnim okolnostima Sud ima pravo otkazati planirani posjet.

Zahtjev za posjet Sudu Europske unije/Spajanje na My Visit

Aplikacija My Visit omogućuje upravljanje fizičkim i virtualnim posjetima. Voditelj grupe treba putem te aplikacije podnijeti svoj zahtjev za registraciju. Prilikom podnošenja zahtjeva u rubrici „napomene” navedite želite li virtualni posjet.

Za uporabu aplikacije potrebno je imati valjanu e-adresu i morate stvoriti osobni profil. Na svojem osobnom profilu možete:

 • stvarati grupe posjetitelja kako biste ih ponovno upotrijebili za buduće posjete;
 • vizualizirati dostupne datume posjeta prije podnošenja zahtjeva;
 • odabirati elemente programa za svoj posjet.

Jednom kad je zahtjev podnesen, na svojem osobnom profilu moći ćete:

 • pratiti obradu svojeg zahtjeva za posjet;
 • izmijeniti određene podatke u svojem zahtjevu za posjet prije njegove potvrde;
 • pregledati ili ispisati dokumente o svojem posjetu;
 • sačuvati podatke o svojim prošlim posjetima.

Ako imate poteškoća s uporabom aplikacije My Visit, možete konzultirati priručnik za uporabu, koji je dostupan klikom na „?”, ili upotrijebiti obrazac za kontakt – rubrika organizirani posjeti.

Spajanje na My Visit

Ako nemate e-adresu, molimo posjetite stranicu Kontakti.

Posjeti zgradama s vodičem i umjetnička djela (Art' tour)

Zahvaljujući darovima i posudbama država članica, Sud Europske unije posjeduje zbirku umjetničkih djela koja predstavljaju europsku kulturnu baštinu. Arhitektonske izmjene Dominiquea Perraulta u zgradama Suda omogućile su njezino novo izlaganje i vrednovanje. Služba za posjete Suda u redovitim razmacima organizira besplatne posjete s vodičem koji omogućuju vrednovanje tog umjetničkog opusa u okviru ikonske arhitekture.

Ti se posjeti organiziraju prema prethodno utvrđenom rasporedu (vidjeti tablicu), na engleskom, francuskom ili njemačkom, s najviše 20 sudionika po posjetu. Molimo zainteresirane osobe da se registriraju barem dva radna dana unaprijed, korištenjem obrasca za registraciju. Molimo da se svaki posjetitelj kojemu je potvrđena registracija pojavi na ulazu za posjetitelje (plan), s identifikacijskom ispravom, 15 minuta prije početka posjeta.

Dodatni posjeti s vodičem, isključivo za grupe (od najmanje sedam sudionika), mogu biti organizirani na zahtjev podnesen Službi za posjete (obrazac za kontakt – rubrika organizirani posjeti).