Wizyty

Każdego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przyjmuje około 4000 zawodowych prawników: sędziów krajowych, adwokatów, profesorów, prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Programy wizyt umożliwiają tym osobom pogłębienie ich wiedzy na temat samej instytucji sądowniczej, jak również na temat jej orzecznictwa.

Trybunał przyjmuje także każdego roku około 10 000 innych gości (głównie studentów prawa).

Wizyty organizowane przez Wydział ds. Wizyt są bezpłatne i odbywają się we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wizyty w Trybunale Sprawiedliwości odbywają się jedynie w okresie posiedzeń sądowych w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 17.30.

 

Goście indywidualni / Wizyty turystyczne

Zwiedzanie z przewodnikiem gmachu i kolekcji sztuki

Wizyty grupowe / Rodzaje programów

Seminaria

Wniosek o wizytę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Połączenie z My Visit

Ogólne warunki wizyt w Trybunale Sprawiedliwości

Kontakt - Wizyty

Adres i plan

 
Goście indywidualni / Wizyty turystyczne


Goście indywidualni, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w rozprawie Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu, są proszeni o stawienie się przy wejściu dla gości (zob. plan) z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy celem uzyskania plakietki identyfikacyjnej. Rozprawy zaczynają się z reguły o godz. 9.30. Zalecane jest, by przybyć najpóźniej 15 minut przed rozprawą. Dostępne miejsca są ograniczone i nie jest możliwa jakakolwiek ich rezerwacja. Podczas rozprawy goście są zobowiązani do przestrzegania nakazów dotyczących bezpieczeństwa i zasad zachowania przed Trybunałem. Nie jest wymagana uprzednia rejestracja. W celu dokonania wyboru prosimy o sprawdzenie kalendarza rozpraw.

Informujemy, że biuro informacji turystycznej w Luksemburgu organizuje wizyty z przewodnikiem po Trybunale Sprawiedliwości w czasie weekendów i wakacji sądowniczych. Rezerwacji takich wizyt należy dokonywać z czterotygodniowym wyprzedzeniem w Syndicat d’initiative et de tourisme - 30, Place Guillaume II, L-1648 Luksemburg, B.P. 181 - L-2011 Luksemburg, Tel.: (+352) 2228 09 - Faks: (+352) 4670 70 - E‑mail: guides@lcto.lu - www.luxembourg-city.com.

Zwiedzanie z przewodnikiem gmachu i kolekcji sztuki

Dzięki wsparciu państw członkowskich Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej został depozytariuszem kolekcji dzieł sztuki, stanowiącej reprezentatywną próbkę europejskiego dorobku artystycznego. Wnętrza nowego Pałacu Trybunału, oddanego do użytku w 2008 r., pozwalają wyeksponować istniejącą kolekcję oraz wzbogacić ją o nowe, pochodzące z darowizn lub wypożyczone eksponaty. Służba odpowiedzialna za wizyty w Trybunale Sprawiedliwości organizuje w regularnych odstępach czasu bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem kolekcji sztuki i gmachu Trybunału. Zwiedzanie odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem (zob. tabelę), w językach angielskim, francuskim bądź niemieckim. W zwiedzaniu może jednocześnie uczestniczyć do 35 osób.

Zainteresowani proszeni są w tym celu o wcześniejsze zarejestrowanie się, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną wizytą, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Odwiedzający, którzy otrzymali potwierdzenie, proszeni są o zgłaszanie się do wejścia dla odwiedzających (plan) i o okazanie dowodu tożsamości. Dodatkowe zwiedzanie z przewodnikiem, wyłącznie dla grup (liczących przynajmniej 7 uczestników), może zostać zorganizowane na wniosek złożony do Wydziału ds. Wizyt (formularz kontaktowy).

warningZ powodu kryzysu zdrowotnego wizyty te są obecnie zawieszone !

 

pixel 

Wizyty grupowe / Rodzaje programów  

 • Z listy zaproponowanej poniżej mogą Państwo wybrać elementy programu, które najlepiej odpowiadają Państwa potrzebom i znajomości prawa z uwzględnieniem Państwa ograniczeń czasowych.
 • Rozprawa dotycząca sprawy zawisłej przed Trybunałem / Sądem poprzedzona wyjaśnieniami odnoszącymi się do tej sprawy (zazwyczaj we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.20–11.30 ; przybliżony czas trwania: 3 godziny)
 • Ogólna prezentacja Trybunału / Sądu (czas trwania: 45 minut )
 • Prezentacja zawodu prawnika lingwisty (czas trwania: 45 minut)
 • Przedstawienie funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości w aspekcie wielojęzyczności (tłumaczenia pisemne i ustne) (czas trwania: 45 minut)
 • Wizyta w bibliotece (czas trwania: 30 minut)
 • Wizyty z przewodnikiem po gmachu instytucji (czas trwania: 45 minut)

Wymienione elementy programu można zaznaczyć w formularzu, który jest dostępny do wypełnienia w aplikacji „My Visit” (zob. rozdział „Połączenie z My Visit” »). Pod warunkiem dostępności zasobów rzeczowych oraz personelu Trybunału Wydział ds. Wizyt dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić Państwa preferencje. 

Seminaria

Seminaria mają charakter kilkudniowy, obejmują programy skierowane do konkretnych odbiorców, a w zależności od potrzeb uczestników mogą zostać przygotowane przez grupę praktyków prawa. 

pixel 

Wniosek o wizytę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej / Połączenie z My Visit  

Wydział ds. Wizyt organizuje wizyty jedynie dla grup (od 7 do 35 osób). W przypadku gości indywidualnych lub wizyt turystycznych, proszę przejść do odpowiedniego rozdziału. 

Przed złożeniem wniosku o wizytę w Trybunale proszę dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków uczestnictwa i szczegółów organizacyjnych.

Celem złożenia wniosku o wizytę proszę użyć aplikacji My Visit. Aplikacja ta umożliwia złożenie wniosku on-line. W tym celu wymagane jest posiadanie ważnego adresu mailowego.

Po założeniu swojego osobistego profilu w aplikacji (My visit) mogą Państwo utworzyć lub zmienić wniosek o wizytę, a także:

 • utworzyć grupy gości celem ich ponownego użycia przy okazji przyszłych wizyt;
 • wizualizować wolne daty wizyt przed złożeniem wniosku;
 • wybrać rodzaj wizyty.

Po złożeniu wniosku możecie Państwo poprzez połączenie z osobistym profilem:

 • śledzić stan opracowania wniosku o wizytę;
 • zmienić niektóre dane we wniosku o wizytę przed jego zatwierdzeniem;
 • zobaczyć i wydrukować dokumenty związane z wizytą;
 • zachować dane dotyczące wszystkich Państwa wizyt w Trybunale.

Jeśli przy użyciu aplikacji My Visit napotkacie Państwo problemy proszę zapoznać się z instrukcją użytkownika dostępną on-line klikając na „?” lub używając formularza kontaktu.

 

fleche D Połączenie z My Visit

Jeśli nie dysponujecie państwo adresem e-mail, proszę przejść do rozdziału kontakt.

  

Warunki uczestnictwa

 • Ze względu na specyficzną funkcję Trybunału pierwszeństwo jest przyznawane grupom składającym się z praktyków prawa lub studentów prawa. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. W zakresie wniosków dotyczących grup studentów nieuniwersyteckich, zalecane jest skontaktowanie się ze służbą ds. wizyt (formularz kontaktu).
 • Ze względu na duże zainteresowanie Trybunałem wśród prawników i studentów prawa wniosek o wizytę należy złożyć pięć-sześć miesięcy wcześniej.
 • Wizyty są organizowane dla grup liczących przynajmniej 7 i maksymalnie 35 osób. W przypadku mniejszych lub liczniejszych grup proszę skontaktować się ze Wydziałem ds. Wizyt (formularz kontaktu).
 • Osoba odpowiedzialna za grupę gości jest proszona o złożenie wniosku o uprzednią rezerwację.

Szczegóły organizacyjne

 • Osoba odpowiedzialna za grupę gości jest proszona o przekazanie poprzez aplikację My Visit, najpóźniej dwa tygodnie przed wizytą, listy uczestników zawierającej ich numery dowodu osobistego lub paszportu.
 • Służba ds. wizyt informuje, poprzez osobisty profil My Visit osoby wskazanej do kontaktu, o proponowanym programie około dwa tygodnie przed wizytą, a o ostatecznym programie około tygodnia przed wizytą.
 • W dniu wizyty grupa gości jest proszona ostawienie się przy wejściu o godzinie wskazanej w programie. Uprasza się o ścisłe przestrzeganie punktualności. Zwraca się uwagę gości na duże natężenie ruchu ulicznego w Luksemburgu, czego skutkiem są częste poranne zatory na autostradach i w stolicy państwa.
 • Przewodnik, który jest pracownikiem Wydziału ds. Wizyt, spotyka się z grupą gości przy wejściu do Trybunału. Osoba ta towarzyszy i służy grupie przez cały czas jej wizyty w Trybunale Sprawiedliwości. Osoby odpowiedzialne za grupę również powinny dbać o opiekę nad gośćmi i wspierać przewodnika.
 • Każdy uczestnik powinien mieć przy sobie dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy.
 • Co do zasady dostęp do stołówki lub kawiarni Trybunału jest zarezerwowany dla personelu.
 • Pod koniec wizyty w Trybunale osoba odpowiedzialna za grupę jest proszona o wypełnienie formularza oceny wizyty.
 • W wyjątkowych okolicznościach Trybunał Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo odwołania przygotowanej już wizyty.

 

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer