Obiski za skupine

Sodišče Evropske unije si prizadeva približati Sodišče državljanom, in sicer predvsem z organizacijo obiskov. Namen teh obiskov je omogočiti boljše razumevanje smisla in temeljne vloge sodišč Unije ter predstaviti, kako sodbe Sodišča neposredno vplivajo na življenje evropskih državljanov.

Po eni strani Sodišče Evropske unije zaradi specifičnosti dejavnosti institucije na njegovem sedežu v Luxembourgu obiščejo specializirane skupine, kot so nacionalni sodniki, odvetniki, univerzitetni profesorji, pravni svetovalci v podjetjih in drugi. Po drugi strani Sodišče obiščejo tudi številni drugi obiskovalci, zlasti študentje prava.

Obiski v prostorih Sodišča sicer ostajajo priporočena oblika za odkrivanje institucije, so pa odslej mogoči tudi virtualni obiski.

Obiski na Sodišču so omejeni na obdobja, v katerih Sodišče zaseda, in potekajo ob delovnikih od 8.00 do 17.30.

Prosimo vas, da si za individualne obiske ali turistične obiske ogledate ustrezno stran.

Obiski, ki jih organizira oddelek za seminarje in obiske, so brezplačni in potekajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Služba za obiske pri Sodišču Evropske unije se v okviru sistema „EMAS“ zavezuje, da bo pri vseh svojih dejavnostih delovala ob spoštovanju okolja in trajnostno izboljševala svoje ukrepe, predvsem z zagotavljanjem virtualnih programov in s širjenjem nematerializirane dokumentacije.

Prosimo vas, da pred vložitvijo prošnje za obisk Sodišča pozorno preberete informacije o pogojih za prijavo in o organizacijskih pravilih.

Vrsti dejavnosti, ki ju organizira služba za obiske

Služba za obiske ponuja dve vrsti dejavnosti: obiske in seminarje.

Obe dejavnosti se izvajata v prostorih Sodišča ali virtualno.

Pogoji za prijavo

Aplikacija My Visit omogoča organizacijo obiskov v prostorih Sodišča in virtualnih obiskov. Oseba, odgovorna za skupino, je zaprošena, da za vložitev prošnje za rezervacijo uporabi to aplikacijo. Ob prijavi v rubriki „Opombe“ navedite, ali želite virtualni obisk.

 • Zaradi posebnosti dejavnosti Sodišča imajo prednost skupine pravnikov in študentov prava.
 • Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let. V zvezi z vprašanji o skupinah študentov, ki ne študirajo v okviru univerzitetnih programov, se obrnite na službo za obiske (kontaktni obrazec – rubrika „Organizirani obiski“).
 • Ker je zanimanje za obisk Sodišča veliko, je treba prošnjo za obisk poslati pet do šest mesecev vnaprej.
 • Obiski v prostorih Sodišča so organizirani za skupine najmanj 7 in največ 35 oseb. Če je število oseb manjše ali večje od tega, se obrnite na oddelek za seminarje in obiske (kontaktni obrazec – rubrika „Organizirani obiski“).
 • Virtualni obiski so organizirani za skupine z najmanj 7 udeleženci.

Elementi programa za obiske v prostorih Sodišča ali virtualne obiske

Za obiske v prostorih Sodišča in virtualne obiske lahko izberete elemente programa, ki najbolj ustrezajo vašemu zanimanju in poznavanju prava, pri tem pa upoštevate svojo časovno razpoložljivost.

 • Obravnava v zadevi pri Sodišču ali Splošnem sodišču po predhodni predstavitvi zadeve (običajno ob torkih, sredah in četrtkih od 8.20 do 11.30; trajanje: približno 3 ure). Ta element programa je na voljo le za obiske v prostorih Sodišča!
 • Splošna predstavitev Sodišča/Splošnega sodišča (trajanje: 45 minut)
 • Predstavitev poklica pravnika lingvista (trajanje: 45 minut)
 • Predstavitev večjezičnosti Sodišča (prevajanje, tolmačenje) (trajanje: 45 minut)
 • Obisk knjižnice (trajanje: 30 minut; 10 minut pri virtualnem obisku)
 • Vodeni obisk stavb (trajanje: 45 minut; 30 minut pri vodenem virtualnem obisku)

Te elemente programa je mogoče izbrati v vprašalniku, ki ga izpolnite v aplikaciji „My Visit“ (glej poglavje „Povezava na My Visit“). Glede na razpoložljivost materialnih in človeških virov Sodišča si bo služba za obiske prizadevala, da čimbolj upošteva vaše želje.

Virtualni obiski

Virtualni obiski so organizirani v enakih pogojih kot obiski v prostorih Sodišča. Vendar velikost skupine ni omejena na 35 udeležencev. Pri sestavi programa lahko izbirate med elementi programa, omenjenimi v prejšnjem poglavju. Virtualni obiski se lahko prilagodijo ravni znanja in zanimanju vaše skupine. Sodišče ima na voljo platformo, ki je predvidena za tovrstne programe, vendar se lahko služba za obiske pod nekaterimi pogoji prav tako strinja, da virtualni obisk poteka prek platforme po vaši izbiri. Udeleženci se lahko povežejo posamično, pri čemer vam bo služba za obiske vam posredovala povezavo ter po potrebi datum in povezavo za morebitni preizkus povezave.

Prošnjo za virtualni obisk lahko vložite prek aplikacije „My Visit“ (glej poglavje „Povezava na My Visit“). Ob prijavi v rubriki „Opombe“ navedite, ali želite virtualni obisk.

V razumnem roku (najpozneje dva tedna pred datumom obiska) lahko tudi zaprosite za spremembo svojega obiska v prostorih Sodišča v virtualni obisk oziroma obratno.

V primeru težav ali kakršnih koli vprašanj v zvezi z organizacijo obiska lahko pošljete sporočilo službi za obiske (kontaktni obrazec – rubrika „Organizirani obiski“).

Seminarji

Seminarji, ki potekajo en ali dva dni in ponujajo bolj specifične programe glede na zanimanje udeležencev, so lahko pripravljeni na prošnjo skupine pravnih strokovnjakov.

S temi seminarji se želi prispevati k širjenju in boljšemu razumevanju prava Unije, in sicer za boljšo uporabo tega prava. Namen seminarjev je tudi olajšati dialog med nacionalnim sodiščem in evropskim sodiščem na eni strani ter pravosodno sodelovanje med različnimi državami članicami na drugi.

Seminarje je prav tako mogoče izvesti v virtualni obliki.

Če vas tak program zanima, vas prosimo, da se obrnete na službo za obiske (kontaktni obrazec – rubrika „Organizirani obiski“), ki vam bo posredovala vsa potrebna navodila.

Organizacijska pravila za programe v prostorih Sodišča

 • Oseba, odgovorna za skupino obiskovalcev, je zaprošena, naj najpozneje dva tedna pred obiskom prek aplikacije My Visit predloži seznam udeležencev in njihov datum rojstva. Prosimo, da ne presežete števila udeležencev, ne da bi predhodno pisno stopili v stik s službo za obiske.
 • Služba za obiske pošlje predlog programa približno dva tedna pred obiskom, dokončni program pa približno en teden pred tem obiskom, in sicer prek uporabniškega računa My Visit kontaktne osebe.
 • Na dan obiska naj skupina obiskovalcev pride k vhodu, ki je naveden v programu, ob uri, ki je prav tako navedena v njem. Prosimo za dosledno upoštevanje ure. Obiskovalci naj upoštevajo gostoto cestnega prometa v Luksemburgu, zaradi katere so na avtocestah in v glavnem mestu pogosto jutranji prometni zastoji.
 • Zaradi varnostnih ukrepov bodo morali obiskovalci iti skozi varnostni prehod z detektorjem kovin, prav tako tudi njihova ročna prtljaga in drugi osebni predmeti.
 • Glede na zdravstvene razmere je mogoče, da se bo preverilo vaše  zdravstveno potrdilo.
 • Obiskovalci morajo spoštovati varnostna navodila in pravila vedenja.
 • Vodič iz oddelka za seminarje in obiske sprejme skupino obiskovalcev pri vhodu Sodišča. Ta oseba skupino spremlja in vodi ves čas obiska na Sodišču. Tudi oseba, odgovorna za skupino, naj obiskovalce spremlja in vodiču pomaga.
 • Vsak obiskovalec mora imeti s seboj osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje.
 • Vstop v samopostrežno restavracijo ali kavarno Sodišča je načeloma omogočen le zaposlenim.
 • Na koncu obiska na Sodišču naj oseba, odgovorna za skupino, izpolni obrazec za oceno obiska, ki je na voljo na spletnem naslovu:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation.

 • Opozarjamo vas, da si Sodišče v izrednih okoliščinah pridržuje pravico do odpovedi načrtovanega obiska.
 • Služba za obiske osebi, odgovorni za skupino, pošlje povezavo ter po potrebi datum in povezavo za morebitni preizkus povezave.
 • Oseba, odgovorna za skupino, se zavezuje, da bo udeležencem posredovala vse prejete informacije (program, povezavo in datum preizkusa povezave).
 • Oseba, odgovorna za skupino, naj sporoči število pričakovanih povezav; za tovrstni obisk ni treba sporočiti imen in datumov rojstva udeležencev.
 • Oseba, odgovorna za skupino, jamči za sestavo skupine in se zavezuje, da povezavo pošlje le prijavljenim obiskovalcem.
 • Služba za obiske pošlje predlog programa približno dva tedna pred obiskom, dokončni program pa približno en teden pred tem obiskom, in sicer prek uporabniškega računa My Visit kontaktne osebe.
 • Na dan obiska naj bodo obiskovalci dosledno upoštevajo uro.
 • Sodelavec iz oddelka za seminarje in obiske vodi virtualni obisk in zagotavlja njegov nemoten potek.
 • Na koncu obiska Sodišča naj oseba, odgovorna za skupino, izpolni obrazec za oceno obiska, ki je na voljo na spletnem naslovu:

Organizacijska pravila za virtualne programe

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MY_Visit_Evaluation.

 • Opozarjamo vas, da si Sodišče v izrednih okoliščinah pridržuje pravico do odpovedi načrtovanega obiska.

Prošnja za obisk Sodišča Evropske unije/Povezava na My Visit

Aplikacija My Visit omogoča organizacijo obiskov v prostorih Sodišča in virtualnih obiskov. Oseba, odgovorna za skupino, je zaprošena, da za vložitev prošnje za rezervacijo uporabi to aplikacijo. Ob prijavi v rubriki „Opombe“ navedite, ali želite virtualni obisk.

Za uporabo aplikacije morate imeti veljaven elektronski naslov in morate ustvariti svoj uporabniški račun. Prek uporabniškega računa lahko:

 • oblikujete skupine obiskovalcev, da boste lahko podatke ponovno uporabili ob naslednjih obiskih;
 • pred vložitvijo prošnje preverite možne datume obiskov;
 • izberete elemente programa za obisk.

Po vložitvi prošnje boste lahko s povezavo na uporabniški račun:

 • sledili obravnavi prošnje za obisk;
 • spremenili nekatere podatke iz prošnje za obisk pred njeno potrditvijo;
 • preverili ali natisnili obvestila, ki se nanašajo na obisk;
 • shranili podatke o prejšnjih obiskih.

Če pri uporabi aplikacije My Visit naletite na težave, lahko uporabite spletna navodila za uporabo, tako da kliknete na „?“ ali uporabite kontaktni obrazec – rubrika „Organizirani obiski“.

Povezava na My Visit

Če nimate elektronskega naslova, se obrnite na kontakt.

Vodeni ogledi stavb in umetnin (Art' tour)

Po zaslugi donacij in izposoj držav članic Sodišče Evropske unije hrani zbirko umetnin, ki predstavljajo evropsko umetnostno dediščino. Arhitekturni poseg Dominiqua Perraulta v stavbo Sodišča je omogočil prerazporeditev te zbirke in njeno izpostavitev. Služba za obiske pri Sodišču redno organizira brezplačne vodene oglede, na katerih je mogoče to umetniško zbirko občudovati v okviru emblematične arhitekture.

Ti ogledi so organizirani po vnaprej določenem urniku (glej preglednico), in sicer v angleščini, francoščini in nemščini, pri čemer je lahko v posamezni skupini največ 20 obiskovalcev. Zainteresirane osebe naj se prijavijo s prijavnim obrazcem vsaj dva delovna dneva pred želenim ogledom. Vsi obiskovalci, katerih prošnji je ugodeno, naj pridejo k vhodu, ki je namenjen obiskovalcem (načrt), 15 minut pred začetkom ogleda in naj imajo pri sebi osebni dokument.

Za dodatne vodene oglede, ki so predvideni le za skupine (najmanj 7 udeležencev), je mogoče zaprositi pri službi za obiske (kontaktni obrazec – rubrika „Organizirani obiski“).