1954-2000 m. priimtų 57 sprendimų 2004 m. į ES įstojusių valstybių kalbomis sąrašas

Teisingumo Teismas

1963 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos prieš Nederlandse administratie der belastingen.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tariefcommissie - Nyderlandai.
Byla 26/62.

1963 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Plaumann & Co. prieš Europos ekonominės bendrijos Komisiją.
Byla 25/62.

1964 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Flaminio Costa prieš E.N.E.L.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Giudice conciliatore di Milano - Italija.
Byla 6/64.

1966 m. liepos 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Établissements Consten S.à.R.L. ir Grundig-Verkaufs-GmbH prieš Europos ekonominės bendrijos Komisiją.
Sujungtos bylos 56 ir 58/64.

1971 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Bendrijų Tarybą.
Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto.
Byla 22/70.

1971 m. gruodžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt prieš Europos Bendrijų Tarybą.
Byla 5/71.

1974 m. birželio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Jean Reyners prieš Belgijos valstybę.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Conseil d'Etat - Belgija.
Įsisteigimo teisė.
Byla 2/74.

1974 m. liepos 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Procureur du Roi prieš Benoît ir Gustave Dassonville.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal de première instance de Bruxelles - Belgija.
Byla 8/74.

1974 m. gruodžio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Yvonne van Duyn prieš Home Office.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: High Court of Justice, Chancery Division - Jungtinė Karalystė.
Viešoji tvarka.
Byla 41/74.

1976 m. balandžio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Gabrielle Defrenne prieš Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Cour du travail de Bruxelles - Belgija.
Vienodo užmokesčio už vienodą darbą moterims ir vyrams principas.
Byla 43/75.

1978 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Amministrazione delle Finanze dello Stato prieš Simmenthal SpA.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Pretura di Susa - Italija.
Nacionalinio teismo netaikomas įstatymas, kuris prieštarauja Bendrijos teisei.
Byla 106/77.

1979 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Rewe-Zentral AG prieš Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Hessisches Finanzgericht - Vokietija.
Kiekybiniams apribojimams lygiaverčio poveikio priemonės.
Byla 120/78.

1979 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Liselotte Hauer prieš Land Rheinland-Pfalz.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße - Vokietija.
Draudimas sodinti naujus vynuogynus.
Byla 44/79.

1980 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
SA Roquette Frères prieš Europos Bendrijų Tarybą.
Izogliukozė - Gamybos kvotos.
Byla 138/79.

1980 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Belgijos Karalystę.
Laisvas darbuotojų judėjimas.
Byla 149/79.

1982 m. sausio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Ursula Becker prieš Finanzamt Münster-Innenstadt.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Finanzgericht Münster - Vokietija.
Direktyvų veikimas.
Byla 8/81.

1982 m. liepos 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika ir Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Valstybės įmonės - Finansinių santykių su valstybe skaidrumas.
Sujungtos bylos 188 iki 190/80.

1982 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Srl CILFIT ir Lanificio di Gavardo SpA prieš Ministero della sanità.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Corte suprema di Cassazione - Italija.
Pareiga pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.
Byla 283/81.

1984 m. balandžio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Sabine von Colson ir Elisabeth Kamann prieš Land Nordrhein-Westfalen.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Arbeitsgericht Hamm - Vokietija.
Vienodas požiūris į vyrus ir moteris - Galimybė įsidarbinti.
Byla 14/83.

1986 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Parti écologiste "Les Verts" prieš Europos Parlamentą.
Ieškinys dėl panaikinimo - Europos Parlamento rinkimų informacinė kampanija.
Byla 294/83.

1986 m. gegužės 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Marguerite Johnston prieš Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Industrial Tribunal, Belfast (Northern Ireland) - Jungtinė Karalystė.
Vienodas požiūris į vyrus ir moteris - Ginkluotas pagalbinių policijos pajėgų narys
Byla 222/84.

1987 m. kovo 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką.
Įsipareigojimų neįvykdymas - „Grynumo reikalavimo" taikymas alui.
Byla 178/84.

1987 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Europos Bendrijų Tarybą.
Bendrosios tarifų lengvatos - Ieškinys dėl panaikinimo - Teisinis pagrindas - Pareiga motyvuoti Bendrijų aktus.
Byla 45/86.

1987 m. spalio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Foto-Frost prieš Hauptzollamt Lübeck-Ost.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Finanzgericht Hamburg - Vokietija.
Nepriklausymas nacionalinių teismų kompetencijai pripažinti Bendrijos aktus negaliojančiais - Sprendimo dėl importo muitų išieškojimo išleidus prekes galiojimas.
Byla 314/85.

1988 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Pascal Van Eycke prieš Société anonyme ASPA.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Vredegerecht Beveren - Belgija.
Valstybės priemonė, susijusi su pajamų, gautų iš taupomųjų indėlių, atleidimu nuo mokesčio - Konkurencija tarp bankų dėl kredito palūkanų.
Byla 267/86.

1989 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Hoechst AG prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Reglamentas Nr. 17 - Patikrinimas - Pagrindinė būsto neliečiamumo teisė - Motyvavimas - Delspinigiai - Procedūros trūkumai.
Sujungtos bylos 46/87 ir 227/88.

1990 m. gegužės 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Parlamentas prieš Europos Bendrijų Tarybą.
Europos Parlamento teisė pareikšti ieškinį dėl panaikinimo.
Byla C-70/88.

1990 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
The Queen prieš Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ir kt.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: House of Lords - Jungtinė Karalystė.
Iš Bendrijos teisės normų išplaukiančios teisės - Nacionalinių teismų suteikiama apsauga - Nacionalinių teismų kompetencija nurodyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones prašymo priimti prejudicinį sprendimą atveju.
Byla C-213/89.

1991 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Zuckerfabrik Süderdithmarschen AG prieš Hauptzollamt Itzehoe ir Zuckerfabrik Soest GmbH prieš Hauptzollamt Paderborn.
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą: Finanzgericht Hamburg ir Finanzgericht Düsseldorf - Vokietija.
Nacionalinių teismų kompetencija sustabdyti Bendrijos reglamentu grindžiamo nacionalinio teisės akto vykdymą, nagrinėjant bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - Specialaus padengimo mokesčio taikymas cukraus sektoriuje
Sujungtos bylos C-143/88 ir C-92/89.

1991 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Andrea Francovich ir Danila Bonifaci ir kt. prieš Italijos Respubliką.
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą: Pretura di Vicenza ir Pretura di Bassano del Grappa - Italija.
Direktyvos neperkėlimas - Valstybės narės atsakomybė.
Sujungtos bylos C-6/90 ir C-9/90.

1991 m. gruodžio 14 d. Teisingumo Teismo nuomonė.
Nuomonė, priimta pagal Sutarties 228 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą.
Ketinimas sudaryti Susitarimą tarp Bendrijos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių dėl Europos ekonominės erdvės sukūrimo.
Nuomonė 1/91.

1993 m. sausio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Telemarsicabruzzo SpA prieš Circostel ir Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ir Ministero della Difesa.
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą: Pretura di Frascati - Italija.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pagal EEB sutarties 177 straipsnį - Sąlygos.
Sujungtos bylos C-320/90, C-321/90 ir C-322/90.

1993 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Baudžiamoji byla prieš Bernard Keck ir Daniel Mithouard.
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal de grande instance de Strasbourg - Prancūzija.
Laisvas prekių judėjimas - Draudimas perparduoti nuostolingai.
Sujungtos bylos C-267/91 ir C-268/91.

1994 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Paola Faccini Dori prieš Recreb Srl.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Giudice conciliatore di Firenze - Italija.
Vartotojų apsauga, kai sutartys sudaromos ne prekybininkų patalpose - Galėjimas remtis ginčuose tarp privačių asmenų.
Byla C-91/92.

1994 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo nuomonė.
Bendrijos kompetencija sudaryti tarptautinius susitarimus paslaugų ir intelektinės nuosavybės apsaugos srityje - EB sutarties 228 straipsnio 6 dalies procedūra.
Nuomonė 1/94.

1995 m. gegužės 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Alpine Investments BV prieš Minister van Financiën.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nyderlandai.
Laisvė teikti paslaugas - EEB sutarties 59 straipsnis - Draudimas telefonu siūlyti finansines paslaugas.
Byla C-384/93.

1995 m. lapkričio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Reinhard Gebhard prieš Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Consiglio Nazionale Forense - Italija.
Direktyva 77/249/EEB - Laisvė teikti paslaugas - Advokatai - Galimybė atidaryti kontorą - EB sutarties 52 ir 59 straipsniai.
Byla C-55/94.

1995 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Union royale belge des sociétés de football association ASBL prieš Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA prieš Jean-Marc Bosman ir kt. ir Union des associations européennes de football (UEFA) prieš Jean-Marc Bosman.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Cour d'appel de Liège - Belgija.
Laisvas darbuotojų judėjimas - Įmonėms taikomos konkurencijos taisyklės - Profesionalūs futbolo žaidėjai - Sporto srities teisės aktai dėl žaidėjų perėjimo, įpareigojantys naują klubą mokėti kompensaciją senajam klubui - Kitų valstybių narių pilietybę turinčių žaidėjų, kuriuos galima registruoti rungtynėse, skaičiaus ribojimas.
Byla C-415/93.

1996 m. kovo 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Brasserie du Pêcheur SA prieš Bundesrepublik Deutschland ir The Queen prieš Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd ir kt..
Prašymai priimti prejudicinį sprendimą: Bundesgerichtshof - Vokietija ir High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Jungtinė Karalystė.
Valstybės narės atsakomybės už žalą, padarytą asmenims dėl valstybei priskirtinų Bendrijos teisės pažeidimų, principas - Nacionaliniam teisės aktų leidėjui priskirtini pažeidimai - Valstybės atsakomybės sąlygos - Žalos atlyginimo apimtis.
Sujungtos bylos C-46/93 ir C-48/93.

1996 m. kovo 28 d. Teisingumo Teismo nuomonė.
Bendrijos prisijungimas prie Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos.
Nuomonė 2/94.

1996 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
CIA Security International SA prieš Signalson SA ir Securitel SPRL.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunal de commerce de Liège - Belgija.
EB sutarties 30 straipsnio ir Direktyvos 83/189/EEB nustatančios informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką aiškinimas - Nacionalinės teisės aktai dėl signalizacijos sistemų ir tinklų prekybos - Išankstinis administracinis patvirtinimas.
Byla C-194/94.

1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Hellmut Marschall prieš Land Nordrhein-Westfalen.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Vokietija.
Vienodas požiūris į vyrus ir moteris - Vienoda skirtingų lyčių kandidatų kvalifikacija - Pirmenybė kandidatėms moterims - Išlyga.
Byla C-409/95.

1997 m. gruodžio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką.
Laisvas prekių judėjimas - Žemės ūkio produktai - Dėl privačių asmenų veiksmų kylančios kliūtys - Valstybių narių pareigos.
Byla C-265/95.

1997 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Inter-Environnement Wallonie ASBL prieš Région wallonne.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Conseil d'Etat - Belgija.
Direktyva 91/156/EEB - Perkėlimo terminas - Poveikis - Atliekų sąvoka.
Byla C-129/96.

1998 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
María Martínez Sala prieš Freistaat Bayern.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Bayerisches Landessozialgericht - Vokietija.
EB sutarties 8A, 48 ir 51 straipsniai - „Darbuotojo" sąvoka - Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 4 straipsnis - Vaikų auginimui skirta pašalpa - „Išmokos šeimai" sąvoka - Reglamento (EEB) Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalis - „Socialinės lengvatos" sąvoka - Reikalavimas turėti leidimą apsigyventi arba dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi šalyje.
Byla C-85/96.

1998 m. birželio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
A. Racke GmbH & Co. prieš Hauptzollamt Mainz.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Bundesfinanzhof - Vokietija.
EEB/Jugoslavijos bendradarbiavimo susitarimas - Prekybos lengvatų sustabdymas - Vienos konvencija dėl sutarčių teisės - Rebus sic stantibus sąlyga
Byla C-162/96.

1999 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Centros Ltd prieš Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Højesteret - Danija.
Įsisteigimo laisvė - Realiai veiklos nevykdančios bendrovės įsteigtas filialas - Nacionalinės teisės taikymo vengimas - Atsisakymas įregistruoti.
Byla C-212/97.

1999 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Albany International BV prieš Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Kantongerecht Arnhem - Nyderlandai.
Privalomas priklausymas sektoriaus pensijų fondui - Suderinamumas su konkurencijos taisyklėmis - Sektoriaus pensijų fondo kvalifikavimas įmone.
Byla C-67/96.

2000 m. kovo 28 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Dieter Krombach prieš André Bamberski.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Bundesgerichtshof - Vokietija.
Briuselio konvencija - Sprendimų vykdymas - Viešoji tvarka.
Byla C-7/98.

2000 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas.
Vokietijos Federacinė Respublika prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą.
Direktyva 98/43/EB - Tabako produktų reklama ir rėmimas - Teisinis pagrindas - EB sutarties 100a straipsnis (po pakeitimo - EB sutarties 95 straipsnis).
Byla C-376/98.

Pirmosios instancijos teismas

1992 m. rugsėjo 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas.
Automec Srl prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Komisijos pareigos gavus skundą.
Byla T-24/90.

1996 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Groupement d'achat Edouard Leclerc prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Atrankinio platinimo sistema - Prabangūs kosmetikos produktai.
Byla T-19/92.

1997 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas.
Opel Austria GmbH prieš Europos Sąjungos Tarybą.
Tarifų lengvatų panaikinimas - Europos ekonominės erdvės susitarimas - Tarptautinės viešosios teisės reikalavimas iki sutarties įsigaliojimo nepažeisti jos dalyko ir tikslo - Teisėtų lūkesčių apsaugos principas - Teisinio saugumo principas - Paskelbimas Oficialiajame leidinyje.
Byla T-115/94.

1998 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Sarrió SA prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - EB sutarties 85 straipsnio 1 dalis - Vienintelio pažeidimo sąvoka - Pasikeitimas informacija - Nurodymas -Bauda - Sumos nustatymas - Apskaičiavimo būdas - Motyvavimas - Švelninančios aplinkybės.
Byla T-334/94.

1995 m. lapkričio 9 d. Pirmosios instancijos teismo (pirmoji kolegija) sprendimas.
France-aviation prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Muitų gražinimas - Rungtyniškumo principas - Ypatinga situacija.
Byla T-346/94.

1998 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas.
Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH prieš Europos Sąjungos Tarybą ir Europos Bendrijų Komisiją.
Nesutartinė atsakomybė už teisėtą aktą - Reglamentas Nr. 2340/90 - Prekybos su Iraku embargas - Nusavinimui prilygstantis pakenkimas - Atsakomybė už teisėtą aktą - Žala.
Byla T-184/95.

1999 m. kovo 25 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji išplėstinė kolegija) sprendimas.
Gencor Ltd prieš Europos Bendrijų Komisiją.
Konkurencija - Reglamentas (EEB) Nr. 4064/89 - Sprendimas, kuriuo koncentracija skelbiama nesuderinama su bendrąja rinka - Ieškinys dėl panaikinimo - Priimtinumas - Suinteresuotumas pareikšti ieškinį - Reglamento (EEB) Nr. 4064/89 taikymas teritorijos atžvilgiu - Kolektyvinė dominuojanti padėtis - Įsipareigojimai.
Byla T-102/96.